חדשות שוק ההון

שיכון ובינוי רוכשת חברה בארה”ב העוסקת בתחום קבלנות תשתיות

לחברה הנרכשת מחזור פעילות של כ-230 מיליון דולר וצבר הזמנות של כרבע מיליארד דולר; השלמת העסקה צפויה להתבצע תוך 3 חודשים

חדשות ספונסר 20/02/2019 15:28

א+א-

שיכון ובינוי מודיעה היום כי חברה הבת שיכון ובינוי אמריקה, הנמצאת בבעלותה המלאה של החברה, התקשרה בהסכם עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, לרכישת 100% מהון המניות המונפק והנפרע של חב’ Infrastructure and Industrial Constructors USA Holdings, Inc.

 

החברה הקבלנית היא חברה פרטית שהתאגדה בארה"ב, ועוסקת בתחומי קבלנות תשתיות אזרחיות עם דגש על גשרים, תשתיות תחבורה ועבודות ימיות. החברה הנרכשת פעילה באזור החוף המזרחי של ארה"ב, עם מגוון של לקוחות בשוק הפרטי ובשוק הציבורי.

 

בהתאם למידע שהתקבל מהחברה הנרכשת מחזור פעילותה בשנת 2017 עמד על כ- 231 מיליון דולר ארה"ב והיא מחזיקה בצבר הזמנות של יותר מ- 250 מיליון דולר ארה"ב למועד זה. שיכון ובינוי מתכוונת להשאיר בתפקידם את חברי ההנהלה הבכירה של החברה הנרכשת.

 

מימון העסקה יתבצע ממקורותיה העצמיים של שיכון ובינוי או באמצעות מימון בנקאי. העסקה מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים, ביניהם קבלת אישורי צדדים שלישיים כגון אישורים רגולטוריים בארה"ב, ובהתאם אין וודאות אם ומתי תושלם העסקה. סכום התמורה בעסקה אינו מהותי עבור החברה, ולהערכת החברה העסקה אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מצבת נכסי החברה או על רווחיה.

 

עסקה זו הינה חלק מאסטרטגית החברה להרחבת פעילותה בארה"ב.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה