קרדיט: אירונאוטיקס

נחתם הסכם מיזוג בין אירונאוטיקס לבין ”רפאל” וסטולרו

תמורת הרכישה ישלמו הקונים 15.36 ש"ח למניה, מחיר המשקף לחברה שווי כולל של 850 מיליון ש"ח; עם השלמת המיזוג מניות החברה ימחקו מהמסחר בבורסה

חדשות ספונסר 20/02/2019 12:12

א+א-

חברת המל"טים אירונאוטיקס מדווחת כי אמש נחתם הסכם מיזוג בין החברה לבין רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ומר אביחי סטולרו. העסקה תתבצע בצורת מיזוג משולש הופכי שבו חברת היעד תתחסל והחברה, שהינה החברה הקולטת במיזוג, תהפוך לחברה פרטית בבעלותן המלאה של הרוכשות, בחלקים שווים ביניהן.

 

על פי הסכם המיזוג, עם קבלת תעודת המיזוג מאת רשם החברות ייכנס המיזוג לתוקף ולאחר מכן תשולם תמורת המיזוג.  כל המניות הרגילות, בנות 0.0025 ₪ שיוחזקו על ידי בעלי המניות של החברה מיד לפני המועד הקובע יועברו, באופן אוטומטי, כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד או זכויות צד ג’ לרוכשות וזאת בתמורה לזכות לקבל תשלום במזומן בסך של 15.36 ₪ למניה.

 

בנוסף, כל האופציות שהבשילו והינן בתוך הכסף מיד לפני המועד הקובע יבוטלו ויומרו לזכות לקבל תשלום במזומן בגובה המחיר למניה במזומן בניכוי מחיר המימוש של האופציה. כל האופציות שטרם הבשילו מיד לפני המועד הקובע יבוטלו ולא יהיה להן תוקף, ללא זכות לקבלת כל תשלום או זכות אחרת; וכל האופציות שמחיר המימוש שלהן גבוה ממחיר המניה, יפקעו ולא יהיה להן תוקף, ללא זכות לקבלת כל תשלום או זכות אחרת.

 

צפוי כי המיזוג יושלם בתוך 4 עד 6 חודשים ממועד החתימה על הסכם המיזוג.

 

מחיר המניה משקף, נכון למועד חתימת הסכם המיזוג, שווי כולל של כ- 850 מיליון ש"ח  ומגלם פרמיה של כ- 101% לגבי מחיר המניה הממוצע של החברה בבורסה ב-30 הימים האחרונים לפני מועד הדיווח הראשוני על הצעת הרוכשות לביצוע העסקה ב-13 בינואר, 2019, ופרמיה של כ-23% לגבי מחיר המניה הממוצע של החברה בבורסה ב- 30 הימים האחרונים לפני מועד חתימת הסכם המיזוג.

 

במסגרת הסכם המיזוג נקבע כי החברה והרוכשות יסכימו על תכנית לשימור עובדי החברה ובמסגרתה ישולם לעובדים במועד הקובע סך כולל של כ- 5.8 מיליון ₪.

 

השלמת המיזוג כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה למיזוג, קבלת אישור רשות החברות הממשלתיות וממשלת ישראל וקבלת אישורים רגולטוריים.

 

עם השלמת המיזוג, תהפוך החברה לחברה בת של הרוכשות, בחלקים שווים ביניהן. מניותיה של החברה ימחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחברה תהפוך מחברה ציבורית לחברה פרטית.

  1. מניות בכתבה
  2. אירונאוטיקס

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה