דורסל בהסכם לרכישת סטאר פורט תמורת 26 מיליון ₪

סטאר פורט עוסקת בפיתוח מתחמים לוגיסטים בנמל אשדוד; להערכת החברה התזרים התפעולי השנתי הצפוי לחברה כתוצאה מפעילות סטאר פורט הוא כ- 9 מיליון ש"ח בשנה

חדשות ספונסר 17/02/2019 10:46

א+א-

חברת הנדל"ן המניב דורסל מעדכנת היום כי התקשרה בהסכם עם שלושה מוכרים לרכישת 100% ממניות סטאר פורט בע"מ.

 

סטאר פורט היא חברה פרטית בעלת זכויות בשטח של כ- 47 דונם בעורף הנמל באשדוד, על פי הסכם הרשאה משנת 2012 שנחתם בין צד ג’ ובין חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ. דמי ההרשאה השנתיים עומדים על סך של כ-3.1 מיליון ש"ח בשנה ומתעדכנים בשיעור של 7% מדי חמש שנים לאורך תקופת ההרשאה.

 

בפברואר 2014 התקשרה סטאר פורט עם חברה גדולה ומובילה בתחום עמילות מכס ויבוא מטענים, בהסכם הרשאת משנה ובהמשך בתוספות להסכם הרשאת משנה לתקופה של 10 שנים החל ממועד המסירה, עם אופציה להארכת ההסכם לשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת, לצורך הפעלת מרכז לוגיסטי אשר הקימה סטאר פורט בשטח של 16 דונם מתוך שטח ההרשאה, בהשקעה של כ- 50 מיליון ש"ח. דמי ההרשאה השנתיים המשולמים כיום על ידי חברת עמילות המכס עומדים כיום על סך של 6.6 מיליון ש"ח בשנה.

 

בנוסף הקימה סטאר פורט מרכז תפעולי לאחסנת רכבים על יתרת שטח ההרשאה, בשטח של כ-30 דונם, לגביו נחתם עם יבואנית רכב גדולה הסכם למתן שירותי אחסנה לתקופה של 10 שנים החל ממועד המסירה, עם אופציה לשוכר להארכת תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת. דמי ההרשאה השנתיים המשולמים על ידי יבואנית הרכב עומדים כיום על סך של 5.4 מיליון ש"ח בשנה.

 

סטאר פורט השקיעה בנכס סך כולל של כ- 60 מיליון ₪, לרבות תשלומי דמי הרשאה שהוונו בתקופה שטרם ההתקשרות בהסכמי הרשאת המשנה ומתן שירותי האחסנה, אשר מומן, בעיקרו, מאשראי בנקאי שיתרתו הנוכחית כ-50 מיליון ש"ח ומהלוואות בעלים שיתרתן הנוכחית כ-10 מיליון ש"ח.

 

על פי הסכם הרכישה תשלם החברה תמורת מניות סטאר פורט סך של 26 מיליון ש"ח, כמו כן במועד ההשלמה יעמיד בנק מסחרי לחברה הנרכשת סטאר פורט הלוואה בסך כ-60 מיליון ₪ לתקופה של 12 שנים ובריבית של פריים +%05.1%-15.1 אשר תשמש לפירעון אשראי בנקאי קיים בסטאר פורט בסך כ-50 מיליון ש"ח והלוואות שהעמידו המוכרים לסטאר פורט בסך כ-10 מיליון ש"ח.

 

כמו כן קובע ההסכם כי המוכרים יישאו בכל התחייבות ויהיו זכאים לכל הטבה שמקורה בתקופה טרם מועד ההשלמה, בנוסף קובע ההסכם זכות לשיפוי אשר אינה מוגבלת בזמן ובסכום. להערכת החברה התזרים התפעולי השנתי הצפוי לחברה כתוצאה מפעילות סטאר פורט הינו כ- 9 מיליון ש"ח בשנה.

השלמת העסקה צפויה להתקיים בימים הקרובים.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה