אחרי חתימת הסכם החלפת מניות, וויטסמוק מפרסמת את הנתונים הפיננסים של בטר

הכנסותיה של בטר ב-2017 הסתכמו בכ-13 מיליון ₪; הרווח הנקי שלה היה בין 0.5-1 מיליון ₪

חדשות ספונסר 04/02/2019 10:19

א+א- 1

בשבוע שעבר הודיעה חברת וויטסמוק על חתימת הסכם עם חברת הקנאביס הרפואי בטר. החברה דיווחה אז כי ההסכם הוא להקצאה פרטית בדרך של החלפת מניות. בעלי המניות של בטר יעבירו לחברה 100% מהון המניות המונפק של בטר, בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה אשר יהוו לאחר ההקצאה 80% מהון החברה.

 

על פי בקשת הרשות לניירות ערך, מפרסמת היום וויטסמוק נתונים כספיים של חברת בטר לשנת 2017. לפי הדיווח שבטר מסרה לחברה, הכנסותיה בשנת 2017 ,על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים, הסתכמו לכ-12.5-13 מיליון ש"ח. הרווח הנקי לשנת 2017 הינו בין 0.5 ל-1 מיליון ₪ ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנה הנ"ל הינו בין 1.5 ל-2 מיליון ש"ח.

 

סך הנכסים במאזן ליום 31 בדצמבר 2017 מסתכם לכ-7 מיליון ש"ח וסך ההתחייבויות של בטר לאותו היום הסתכמו לכ-6 מיליון ש"ח. עוד מסרה בטר לחברה כי טרם נערכו דוחותיה הכספיים (שנתיים או רבעוניים) לשנת 2018.

 

בחברה מבהירים כי הנתונים הנ"ל הינם בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל (Israeli GAAP) ולפיכך, הנתונים הכספיים שיכללו בדוחות הכספיים של בטר, שיערכו לפי כללי ה-IFRS ויצורפו למתאר בדוח העסקה שיפורסם על ידי החברה בקשר עם עסקת המיזוג, עשויים להיות שונים מהנתונים הללו.

 

במועד השלמת העסקה יהיו בקופת החברה מזומן ושווי מזומן של 12 מיליון דולר. החברה נדרשת לבצע גיוס הון לשם עמידה בתנאי האמור וגיוס ההון יבוצע בדרך של גיוס פרטי או ציבורי על פי תשקיף לפני השלמת העסקה ולפי שיקול דעתה של החברה. בחודש דצמבר העניקה וויטסמוק הלוואה של מיליון דולר לחברת בטר. בנוסף תעמיד החברה הלוואות נוספות בשווי כולל של 2.5 מיליון דולר. חי מיליון יועברו תוך 30 יום מחתימת ההסכם, 750 אלף דולר לאחר קבלת אישור IMC-GAP מהיק"ר.

 

 

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    וייטסמוק תהיה הכוכבת השנה בבורסה

    נורית 05/02/2019 21:16