חירון רוכשת את השטח של מפעל טבע באשדוד תמורת 109 מיליון ₪

המכירה היא חלק מתוכנית ההתייעלות של טבע; 2 דונם מהנכס יושכרו בחזרה לטבע תמורת 130 אלף ₪ בחודש

חדשות ספונסר 31/01/2019 13:51

א+א-

חברת הנדל"ן חירון מדווחת היום כי התקשרה עם חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בהסכם לרכישת כל זכויותיה בנכס ברחוב האורגים באזור התעשייה באשדוד, אשר שימש כמפעל טבע מדיקל. תמורת העסקה כ-109 מיליון ₪ בתספת מע"מ, הצאות העסקה כמיליון ₪.

 

שטחו הכולל של הנכס הוא 35.42 דונם ובנויים בו מספר מבנים בני 1-2 קומות, חלקם בבניה קלה וחלקם בבניה קשיחה. סך השטח הבנוי במגרש מסתכם ב-14,366 מ"ר. זכויות הבניה בנכס הינן בהיקף של עד 40%.

 

כ-30% מהתמורה עבור הנכס הנרכש הועברה למוכרת במועד ההתקשרות ויתר התמורה תועבר עד 1.1.20. כמו כן הוסכם כי ההחזקה בנכס תועבר לידי החברה באותו תאריך.

 

בנוסף, הוסכם בין החברה לבין המוכרת כי שטח של כ-2 דונם משטחו הכולל של הנכס תשכיר החברה למוכרת, בתמורה לסך חודשי של כ-130,000 ש"ח, לתקופה של שלוש שנים. יובהר, כי נתוני התשואה השנתית הצפויה אינם מהותיים לדיווח הואיל והשטח שיושכר מהווה כ-5.5% בלבד מהשטח הנרכש.

 

החברה מימנה את רכישת הנכס על-ידי הגדלת מסגרות האשראי של החברה בבנקים. כמו כן, החברה לא העמידה בטוחות כלשהן בגין הרכישה. כן יובהר, כי למועד דיווח זה החברה טרם גיבשה תכניות בנוגע לאופן השימוש בנכס הנרכש.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה