חדשות שוק ההון

מעלות קובעת דירוג מקדמי של -AA לחברת אקויטל לקראת הנפקת אג”ח

אג"ח סדרה 2 מקבל דירוג מקדמי AA; אקויטל רוצה להנפיק חוב של 525 מיליון ₪ שישמש אותה לרכישת יתרת ההחזקות ביואל

חדשות ספונסר 23/01/2019 15:21

א+א-

חברת אקויטל היא חברת החזקות המחזיקה בתיק נכסים הכולל פעילות נדל"ן מניב, בנייה למגורים ופעילות חיפוש והפקת נפט וגז טבעי, בעיקר באמצעות החזקה בכ-37% ממניות חברת ההחזקות יואל. אקויטל מתכוונת להנפיק חוב בסך של 525 מיליון ₪ אשר ישמש אותה לרכישת יתרת ההחזקות ביואל, לפי הסכם מיזוג שבמסגרתו תהפוך יואל לחברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של אקויטל.

 

הדירוג מתייחס לחברת אקויטל לאחר ביצוע המיזוג. פרופיל הסיכון העסקי של אקויטל לאחר ביצוע המיזוג נתמך באיכות האשראי הגבוהה של החזקותיה. מאידך, הפרופיל העסקי מוגבל על ידי היעדר פיזור מספק בתיק ההשקעות ונזילות נמוכה יחסית של המניות המוחזקות כתוצאה מהחזקת החברה בגרעיני שליטה, המפחיתה, להערכתנו, את נכונותה למכור מניות על מנת לווסת את רמת המינוף במידת הצורך.

 

פרופיל הסיכון הפיננסי של אקויטל לאחר ביצוע המיזוג מושפע לחיוב מרמת המינוף הנמוכה, ומגמישות פיננסית גבוהה הנובעת מתיק נכסים סחיר ומעומס חוב נמוך של כלל הקבוצה ביחס לשווי תיק הנכסים.

 

הפרופיל הפיננסי מושפע לשלילה מהיעדר מדיניות פיננסית מוצהרת לגבי חלוקת דיבידנדים ברוב חברות הקבוצה.

 

מעלות קובעת דירוג מקדמי AA- prelim לחברת אקויטל ודירוג מקדמי AA prelim  לסדרת אג"ח 2 בהיקף כולל של עד 525 מיליון ₪ ע.נ. דירוג סדרה 2 גבוה ברמת דירוג אחת מדירוג המנפיק כיוון ששיעור שיקום החוב של איגרות החוב המובטחות בעת תרחיש חדלות פירעון היפותטי יהיה להערכתנו .90%-70%.

 

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים לא יחולו שינויים מהותיים בשווי ובהרכב תיק הנכסים של אקויטל ותישמר רמת הנזילות ההולמת, כהגדרתנו. כמו כן, תחזית הדירוג משקפת את הערכתנו כי אקויטל תשמור על שיעור LTV שלא יעלה על 25%

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה