חדשות שוק ההון

גלוברנדס גרופ: הצעת רכש של משפחת גזית אחזקות בע”מ וגד גדעון נצר

מציעים לרכוש עד 117,600 מניות של החברה בתמורה לכ - 470.3 ש"ח למניה

מערכת ספונסר 09/01/2019 16:51

א+א-

חברת גזית והמנכ"ל גדעון נצר מציעים לכל בעלי המניות הרגילות בנות 0.0001 ש"ח, לרכוש מהם עד 117,600 מניות של חברת גלוברנדס, תמורת 470.3 ש"ח למניה. אלה מהוות, נכון למועד מפרט זה, כ - 10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

ככל שהצעת הרכש תיענה במלואה, ירכשו המציעים את כל המניות המוצעות לרכישה, באופן שלאחר הרכישה כאמור יחזיקו משפחת גזית אחזקות בע"מ וגד גדעון נצר בכ - 42.59% ובכ - 4.37% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בפועל, בהתאמה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה