איי.די.או מעריכה ששווי הנכסים שלה בגרמניה גדל ב-270 מיליון אירו; המניה עולה 3.25%

חברת הבת איידיאו פרופרטיס קיבלה אינדיקציה לפיה שווי הנכסים שלה מוערך ב-4.1 מיליארד אירו

חדשות ספונסר 09/01/2019 15:47

א+א-

איי.די.או. גרופ עידכנה היום כי בידי ADO Properties S.A, תאגיד מוחזק בשליטת החברה התקבלה אינדיקציה ראשונית במסגרת טיוטא בלבד (לא סופית ולא מחייבת, בשלב זה ממעריך שווי חיצוני עמו נוהגת החברה להתקשר במסגרת עריכת דוחותיה הכספיים השנתיים ודוחות רבעון רביעי), לפיה סך נכסי הנדל"ן להשקעה של ADP צפויים להיות מוערכים נכון לתום חודש דצמבר 2018 בכ- 4.1 מיליארד אירו, נתון המשקף גידול של כ- 270 מיליוני אירו לעומת הערכת השווי החיצונית הקודמת מה-30.6.18.

 

הגידול כאמור נובע חלקו מרכישות נוספות של נכסי נדל"ן להשקעה בסך כולל של כ- 60 מיליוני אירו ויתרתו מעליית ערך של נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה בברלין.

 

החברה בוחנת את אינדיקציית מעריך השווי ומדגישה שנתון זה נמסר ל- ADP כטיוטא לא מחייבת, טרם השלמת כל הבדיקות המבוצעות על ידי מעריך השווי, טרם שנתונים אלו נבחנו ובוקרו על ידי רואי החשבון, וטרם שאושרו על ידי הנהלת החברה. כמו כן, האמור בדיווח זה, בקשר עם האינדיקציה לסכום בו צפויים נכסי הנדל"ן של ADP להיות מוערכים, כולל מידע צופה פני עתיד, כלומר אינדיקציה זו יכול ולא תתממש, כולה או חלקה, או יכול ותתממש בסכומים שונים, אף באופן שונה מהותית.

 

הבדיקות המבוצעות על ידו והערות הגורמים המקצועיים בקבוצה, וכן תנאי השוק. הגורמים העשויים להשפיע על כך הינם, בין היתר, ממצאים סופיים שיתקבלו בידי מעריך השווי במסגרת השלמת הבדיקות המבוצעות על ידו והערות הגורמים המקצועיים בקבוצה, וכן תנאי השוק.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה