חדשות שוק ההון

עוד סיבוב ברבד: הסכם הרכישה תוקן והמחיר המבוקש ירד

קבוצת הרוכשים הכוללת את בית הזהב, יונל כהן ואיציק עוז ישלמו 7.92 ₪ למניה, מחיר הנמוך ב-6% מההצעה המקורית; מניות החברה מגיבות בעליה של 5%

חדשות ספונסר 07/01/2019 15:38

א+א-

חברת רבד שבשליטת יגאל אהובי מודיעה היום על תיקון ההסכם עם קבוצת הרוכשים הפוטנציאלית לרבד. קבוצת הרוכשים, הכוללת חברות בשליטתו של מר יונל כהן, חברה בשליטתו של מר איציק עוז וחברת בית הזהב ירכשו מפרתם נכסים, שבבעלות מר יגאל אהובי, ויחד עם מר צבי בירן וחברות בשליטתו 13.2 מיליון מניות רגילות של החברה, וזאת במקום 15.2 מניות בתמורה לסך כולל של כ-104 מיליון ₪. הרכישה משקפת מחיר של 7.92 ש"ח למניה במקום 8.4 ₪ למניה לפי ההסכם הקודם.

 

עם השלמת העסקה יוותרו יגאל אהובי ופרתם נכסים עם קרוב ל-6 מיליון מניות של החברה, המהוות כ- 22.8% מההון המונפק. מר צבי בירן לא יחזיק עוד מניות בחברה. בהתאם, פרתם נכסים תחדול מלהיות בעלת השליטה בחברה, והרוכשים יהיו, עם השלמת העסקה, בעלי השליטה בחברה.

 

פרתם נכסים הצהירה כי התקיימו ועודם בתוקף כל התנאים המתלים להשלמת הסכם המכר, למעט קבלת הסכמת בנק אירלנד להעברת השליטה בחברה לרוכשים. הוסכם להאריך את התקופה להתקיימות התנאים המתלים בהסכם המכר עד ל14.2.19.

 

מועד ההשלמה יחול בתוך 5 ימי עסקים ממועד המצאת אישור הבנק לרוכשים. לשם קבלת אישור הבנק, התחייב יגאל אהובי לחתום על הסכם ייעוץ עם החברה, במסגרתו יעמיד שירותי ייעוץ על פי הסכם בנוסח שנדרש על ידי בנק אירלנד בתמורה לסך של 1 ליש"ט בלבד לכל תקופת ההלוואה ביחס לנכסים באירלנד הידועים כסנדיפורד, מייפל ואבינגטון ולא לבטל הסכם זה לפני תום תקופת ההלוואה. כמו כן התחייב אהובי לא למכור או להעביר מניות בחברה. אם כתוצאה ממכירה או העברה כאמור יחדל מלהחזיק ב - 10% לפחות מהון המניות של החברה בתקופת ההלוואה, ללא הסכמת הבנק או אישורו כי לא יעמיד את ההלוואה לפרעון מיידי כתוצאה מכך.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה