חדשות שוק ההון

גלילאו טק תיתן שרותי בנקאות וסליקה לתעשיית הקנאביס בארה”ב

בשל קשיים רגולטורים בארה"ב, תעשיית הקנביס למטרות פנאי עובדת על בסיס מזומן בלבד, מבלי יכולת להפקיד ולסלוק את הכנסותיה; בגלילאו מעריכים כי יהיה ניתן לגבות עמלות בשיעור של בין 1.5-4% מכלל נותני השירותים

חדשות ספונסר 07/01/2019 11:32

א+א-

חברת גלילאו טק חתמה על מזכר כוונות עם חברה פרטית זרה בארה"ב, מוסד פיננסי בעל רישיונות למתן שירותים פיננסיים ( (Business Service Moneyשניתנו לה על ידי משרד האוצר הפדרלי בארה"ב ועל ידי מדינת פלורידה אשר פיתחה באמצעות בית תוכנה שבבעלותה, פלטפורמה בנקאית מתקדמת המאפשרת, בין היתר באמצעות שימוש במטבעות וירטואלים ייעודיים שהמערכת מנפיקה באופן אוטומטי וכן באמצעות הפלטפורמה הבנקאית, לתת שירותי בנקאות וסליקה ייחודית ומתקדמת לתעשיית הקנביס בארה"ב.

 

בשל קשיים רגולטורים החלים על הבנקים וחברות הסליקה בארה"ב, תעשיית הקנביס למטרות פנאי בארה"ב עובדת על בסיס מזומן בלבד, מבלי יכולת להפקיד ולסלוק את הכנסותיה בבנקים.

 

להערכת החברה המבוססת על פרסומים ממשלתיים ועיתונאיים, היקף המכירות של קנביס רפואי למטרות פנאי בחמשת המדינות המובילות בארה"ב, שהינם קולורדו, קליפורניה, אורגון, וושינגטון ונבאדה עומד על סך של כ-4.5 מיליארד דולר בשנת 2018 וצפוי להמשיך לצמוח בשנים הבאות.

 

זכות השיווק הבלעדית של גלילאו ארה"ב חלה גם על עסקים אחרים בארה"ב שאינם חנויות לממכר מוצרי קנביס ((Dispensary כגון, מגדלים, חברות הובלה וספקים ונותני שירותים אחרים. החברה מעריכה כי יהיה ניתן לגבות עמלות בשיעור של בין 1.5-4% מכלל נותני השירותים.

 

בכפוף לחתימה על הסכם מפורט, החברה מעריכה כי יהיה ניתן להתחיל לספק את שירותיו של המוסד הפיננסי, בתוך 4-3 חודשים ממועד ההשלמה.

 

במסגרת מזכר הכוונות הסכימו הצדדים כי החברה, באמצעות תאגיד בת שיאוגד למטרה זו בארה"ב ("גלילאו ארה"ב"), תקבל רישיון בלעדי מהמוסד הפיננסי לשווק באופן בלעדי את שירותי הבנקאות והסליקה של המוסד הפיננסי לכלל נותני השירותים בתעשיית הקנביס. בהתאם למזכר ההבנות גלילאו ארה"ב תהיה זכאית למחצית מהרווח של המוסד הפיננסי מפעילות זו.

 

בהתאם למזכר ההבנות בתום תקופת המו"מ שנקבעה ל-45 ימים, אשר במהלכה תהיה רשאית גלילאו לבצע בדיקות נאותות, יחתמו הצדדים על הסכם שיווק בלעדי, ותינתן לגלילאו ארה"ב זכות אקסקלוסיבית, בלתי חוזרת לשווק את שירותי החברה לתעשיית הקנביס.

 

כמו כן בהתאם למזכר ההבנות החברה תמסור למוסד הפיננסי בתוך 21 ימים ממועד אישור מזכר הכוונות על ידי דירקטוריון החברה תכנית עסקית מפורטת המפרטת את צפי ההוצאות וההכנסות לתקופה של 5 שנים.

 

לגלילאו ארה"ב תהיה בשלב הראשון בלעדיות בשיווק שירותי המוסד הפיננסי במדינות קולורדו, קליפורניה, אורגון, וושינגטון ונבאדה, והוסכם בין הצדדים כי בכפוף לעמידת גלילאו ארה"ב ביעדים,  תנתן לה בלעדיות במדינות נוספות בארה"ב, בתנאים זהים לתנאים שנקבעו בהסכם ביחס לחמשת המדינות. כמו כן, תנתן לגלילאו ארה"ב זכות סירוב ראשונה ביחס לכל מדינה נוספת אליה יבקש המוסד הפיננסי להתרחב ולהציע את שירותיו לתעשיית הקנביס בה.

 

תקופת הבלעדיות נקבעה במזכר הכוונות לתקופה ראשונה בת 3 שנים והיא תוארך ראשית לשנתיים נוספות, ולתקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת, ללא הגבלת זמן, בכפוף לעמידת גלילאו ארה"ב ביעדים כפי שיקבעו בהסכם המפורט. עוד הוסכם בין הצדדים כי אם זכות הבלעדיות תפקע או כי ההסכם יסתיים מכל סיבה שהיא, גלילאו ארה"ב תמשיך להיות זכאית להמשיך לקבל את מחצית מרווחי המוסד הפיננסי ביחס ללקוחות שהיא התקשרה איתם במהלך תקופת ההסכם. כמו כן, הוסכם כי במידה שזכות השיווק הבלעדית תפקע, גלילאו ארה"ב תהיה זכאית להמשיך לשווק את שירותיו של המוסד הפיננסי לתעשיית הקנביס ותשולם לה בתמורה לשירותיה מחצית מרווחי המוסד הפיננסי ביחס ללקוחות אלה.

 

עד 10 ימים לאחר השלמת ((Closing ההסכם המפורט, גלילאו ארה"ב תשלם למוסד הפיננסי תשלום בסך 67.5 אלף דולר ארה"ב בתמורה לזכות השיווק הבלעדית כאמור, ותמורה זו תשמש את המוסד הפיננסי לצורך קבלת רישיונות פיננסיים בחמשת המדינות בנוסף על הרישיונות בהן היא אוחזת. כמו כן, במסגרת ההסכם גלילאו ארה"ב תתחייב להשקיע במיזם לכל הפחות סך של 600 אלפי דולר ארה"ב.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה