פלסאון השלימה שלב נוסף בדרך לרכישת 50% מחברת ההפצה של מוצרי החברה בארה”ב

במסגרת שלב ב’ הועברו לחברה 10% נוספים מהזכויות בחברה; התמורה הכוללת בגין העסקה צפויה להסתכם בכ-18 מיליון דולר

חדשות ספונסר 01/01/2019 15:39

א+א-

חברת פלסאון תעשיות מודיעה היום כי הושלם שלב ב’ של ההסכם במסגרתו הועברו לחברה נכדה של החברה PUTL INC 10% נוספים מהזכויות בתאגיד הייעודי אליו הועברה הפעילות של Diversified Imports V.I.D INC. בתחום בעלי החיים בארה"ב ובקנדה (למעט עיבוד בשר ועופות) כך שבתום שלב ב’ תחזיק החברה הנכדה ב-40% מהתאגיד הייעודי.

 

תשלום התמורה בגין המניות מבוצע בשני תשלומים, הראשון ביום 2 בינואר, 2019 בסך של כ-2 מיליון דולר ארה"ב והשני במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 לאחר פרסום הדוחות הכספיים של התאגיד הייעודי לשנת 2018.

 

שלב ג’ של ההסכם צפוי להתבצע ביום 1 בינואר 2021 ובמסגרתו יועברו לחברה הנכדה 10% נוספים מהזכויות בתאגיד הייעודי, באופן שבתום שלב ג’ החברה הנכדה תחזיק ב-50% מהתאגיד הייעודי.

 

להערכת החברה, ובהתבסס על המידע הקיים ברשותה במועד דיווח מיידי זה, התמורה הכוללת בגין העסקה כאמור צפויה להסתכם בסכום של כ-19-18 מיליון דולר ארה"ב. עד כה, בגין שלב א’ שולם סכום של כ-11 מיליון דולר ארה"ב וצפוי כי בגין שלב ב’ ישולם סכום כולל נוסף בסך של כ- 3.6 מיליון דולר ארה"ב (בכפוף לתוצאות הכספיות של התאגיד הייעודי וביצוע התחשבנות בהתאם).

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה