הסדר בין בעלי השליטה במישורים לסיום המחלוקות ביניהם

גיל בלוטרייך ואלכס שניידר החליטו לוותר על תביעות אחד כלפי השני; עוד הוחלט כי בלוטרייך לא יהיה מעורב בניהול סקייליין

חדשות ספונסר 27/12/2018 12:12

א+א-

מישורים השקעות נדל"ן הודיעה היום כי בהמשך לדיווחי החברה בנוגע למחלוקות בין בעלי השליטה בחברה, כפי שדווחו בעבר, בעלי השליטה המשותפת בחברה, מר אלכס שניידר ומר גיל בלוטרייך, מסרו לה כי הם הגיעו ביניהם להבנות לסיום המחלוקות ביניהם.

 

עיקר ההסכם בין הצדדים כולל בין השאר ויתור טענות הדדי על תביעות אחד כלפי השני. כמו כן, גיל בלוטרייך העניק לאלכס שניידר אופציית Call ,אשר ניתנת למימוש בתוך תקופה של ארבעה חודשים, לרכוש את כל מניותיו בחברה (כ-11.5 מיליון מניות), במחיר למניה של 11.5ש"ח. למר שניידר אין חובה לממש את האופציה וכן קיימת לו זכות להמחות את האופציה לצד שלישי.

 

עד לתום תקופת האופציה, התחייבו הצדדים שלא לרכוש מניות של החברה או של סקייליין אינווסטמנטס בע"מ וכן מר בלוטרייך התחייב שלא למכור את מניותיו בחברה.

 

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי מר בלוטרייך לא יהיה מעורב בניהול השוטף של החברה הבת סקייליין אינווסטמנטס אינק. ובעלי השליטה עדכנו את ההסדר שחל ביניהם בנוגע לזכותו של מר שניידר להמליץ על מינוי דירקטורים בקבוצה.

 

מנכ"ל מישורים, דניאל לבנטל, מסר: "החברה שמחה לדווח על כך כי בעלי השליטה הגיעו להבנות לסיום המחלוקות שעלו בעת האחרונה ואנו שמחים שהצדדים הגיעו להסכמה שמשרתת את צרכי החברה ובעלי המניות. בימים אלו אנו שוקדים על תכניות העבודה לשנת 2019 תוך המשך השבחת הנכסים שבידי החברה להמשך חיזוק תזרים המזומנים של החברה, כפי שעשינו גם השנה. מישורים תמשיך בטיוב פורטפוליו הנכסים של החברה תוך מיקוד בהגדלת תיק הנכסים המניבים של החברה אסטרטגיה זו תמשיך להציף את הערך החבוי בחברה."

 

מישורים עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות נדל"ן מניב בישראל ובארה"ב בשטח כולל של כ- 260 אלף מ"ר. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-140 מיליון שקל, והונה העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת 2018 על כ 433- מיליון שקל. מישורים הינה גם בעלת השליטה (כ- 50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים (מלונאים ומסחריים) בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ- 420 מיליון שקל והונה העצמי המיוחס לבעלי המניות של סקייליין, נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ-716 מיליון שקל. אלכס שניידר וגיל בלוטרייך הינם בעלי השליטה בחברת מישורים.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה