פרשקובסקי: הדירקטוריון אישר תכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 12 מיליון שח

טרם נקבע מועד לתחילת ביצוע התכנית; הרכישה תימשך במהלך 2019 ותתבצע ממקורותיה העצמיים של החברה

חדשות ספונסר 25/12/2018 16:44

א+א-

חברת הנדל"ן פרשקובסקי מעדכנת היום כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 12 מיליון ₪. מועד תחילת ביצוע התכנית טרם נקבע, אך ידוע כי היא תמשך עד סוף שנת 2019.

 

בנימוקי הדירקטוריון נאמר כי ההחלטה שהתקבלה היא לטובת החברה על מנת לאפשר לה לנצל הזדמנויות עסקיות.

 

ההחלטה נתקבלה לאחר שדירקטוריון החברה קבע, כי הרכישה על פי תכנית הרכישה העצמית עומדת במבחני החלוקה הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות וכן לאור הערכת הדירקטוריון, כי לא קיים חשש שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

 

כמו כן קבע דירקטוריון החברה כי רכישה כאמור עומדת במגבלות החלוקה הקיימות בשטרי הנאמנות שהחברה צד להן וכן, כי גם לאחר הרכישה על פי תכנית הרכישה העצמית, תמשיך החברה לעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות להן היא מחויבת, בהתאם לשטרי הנאמנות שלה והתחייבויותיה כלפי הבנקים וכלפי התחייבויותיה לאחרים.

 

החברה אינה צופה השלכות מס עליה כתוצאה מביצוע תוכנית הרכישה. למוכרי המניות יכולות להיות השלכות מס בהתאם לשיעור המס שחל עליהם.

 

תכנית הרכישה העצמית תיעשה מתוך מקורותיה העצמיים של החברה. בהנחה שיתבצעו רכישות בעלות כוללת של 12 מיליון ש"ח ובהתבסס על מחיר המניה נכון למועד הדוח (2400 אגורות), שיעור ההחזקות בהון ובזכויות ההצבעה של בעלי העניין יכול להגיע לכ- 89.84% לעומת 87.23% המוחזקים על ידם כיום, טרם ביצוע רכישות על ידי החברה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה