חדשות שוק ההון category name

ברנמילר חתמה על מזכר עקרונות לקבלת הלוואת גישור מקרן השקעות פרטית

גובה ההלוואה 20 מיליון ₪; על פי תנאי ההסכם ברנמילר תחזיר את מלוא ההלוואה במועד אחד במרץ 2020

חדשות ספונסר 16/12/2018 16:04

א+א-

חברת ברנמילר המפתחת מערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה, מודיעה כי במסגרת מגעים שניהלה החברה מול מספר גורמים מממנים, חתמה החברה על מזכר עקרונות בלתי מחייב לקבלת הלוואת גישור מקרן השקעות פרטית. יובהר כי במסגרת מזכר העקרונות, הוסכם בין החברה והמלווה על סעיף "No Shop" לפיו חלה תקופת בלעדיות לחתימת הסכם מימון בין החברה למלווה, וזאת למשך 11 יום ממועד חתימת מזכר העקרונות.

 

בכפוף לחתימת הסכם המימון, תעמיד המלווה לחברה הלוואת גישור בסכום כולל של 20 מיליון ₪, אשר צפוי להיפרע במועד אחד ביום 25.3.20, ביחד עם הריבית ודמי הניהול בגין הקרן. עוד הוסכם כי לחברה עומדת הזכות לדחות את מועד הפירעון של מלוא סכום ההלוואה או חלקו בשנה נוספת, תמורת תוספת ריבית ובכפוף לעמידה ביחסים פיננסיים.

 

מזכר העקרונות כולל, בין היתר, הקצאת אופציות לא סחירות למלווה הניתנות למימוש למניות החברה, וכן התניות נוספות, הכל כמקובל בהסכמים מסוג זה. חתימת הסכם המימון כפופה, בין היתר, להגעה להסכמות מסחריות ומשפטיות בין הצדדים, להשלמת בדיקת נאותות על ידי המלווה לשביעות רצונו, וכן קבלת אישורים נוספים. לפיכך, אין לראות במזכר העקרונות כהתחייבות של המלווה להעמדת אשראי ולמלווה הזכות שלא להעניק את ההלוואה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה