חדשות שוק ההון

אשטרום נכסים מוכרת נכס בהנובר גרמניה תמורת 37.8 מיליון דולר

חלקה של החברה בנכס 51%; הרווח הצפוי לאשטרום - 4.4 מיליון אירו לפני מס

חדשות ספונסר 16/12/2018 09:53

א+א- 1

חברת אשטרום נכסים מודיעה הבוקר כי שותפות שהחברה מחזיקה בה בעקיפין בשיעור של כ- 51% ,המחזיקה בנכס בהנובר בגרמניה חתמה על הסכם למכירת הנכס בתמורה של כ- 37.8 מיליון אירו.

 

במועד חתימת הסכם, הפקיד הרוכש סך של כ- 1.925 מיליון אירו בחשבון נאמנות. יתרת התמורה תשולם במועד השלמת ההסכם כקבוע בהסכם, שיחול, לכל המאוחר, ביום 30 ביוני 2019.

 

השלמת ההסכם מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מסוג זה, בהם רישום הערת אזהרה על הנכס וקבלת ויתור מעיריית הנובר על זכות הסירוב המוקנית לה על פי הדין הגרמני.

 

על פי ההסכם, במקרה בו הרוכש לא ימלא את התחייבותו, יחולט סכום הנאמנות.

 

על פי ההסכם, חברה פרטית, בבעלות מלאה של החברה, תהיה ערבה בגין התחייבות השותפות בהסכם עד לגובה של מיליון אירו מסכום השיפוי הכולל כפי שנקבע בהסכם. התחייבות זו תהיה בתוקף, למשך 18 חודשים ממועד השלמת ההסכם.

 

החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח לפני מס בסך של כ- 4.4 מיליון אירו. מועד ההכרה ברווח בדוחות הכספיים של החברה תלוי במועד השלמת העסקה. כמו כן, לאחר המכירה ינבע לחברה תזרים מזומנים של כ- 10 מיליון אירו.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    אשטרום . השקעות טווח ארוך

    חברה עם סבלנות ועם עתודות של נכסים ושטחים שיתנו פירותהם בכל זמן עלו והצליחו

    יוסף 16/12/2018 10:54