כפרית חתמה על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים החדשה וועד העובדים

תקופת ההסכם היא לארבע שנים; ההסכם יחול על כל עובדי החברה למעט עובדים בכירים וחברי הנהלה

חדשות ספונסר 05/12/2018 12:18

א+א-

חברת כפרית מודיעה היום כי חתמה על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים החדשה ועם ועד העובדים בחברה. במסגרת ההסכם הקיבוצי, הוסכם בין היתר, על תנאי שכר ותנאים סוציאליים נלווים עיקריים - קביעת תוספות שכר ובונוסים, מתן קרן השתלמות, ביטוח פנסיוני, הסדרת תקופת ניסיון ומעמד קביעות. עוד נקבעו בהסכם הסדרים נוספים בהם- סדרי שעות העבודה, חובות העובדים, כללי התנהגות, הליכי משמעת והליכי סיום העסקה, היעדרויות, ימי מחלה, ימי חופשה, בדיקות רפואיות, ועדת רווחה, תשלום דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני, וכן הוסכם על מנגנון ליישוב חילוקי דעות.

 

תקופת ההסכם הקיבוצי הינה החל מהיום (5.12) ועד ה-4.12.2022. ההסכם הקיבוצי יחול על כל עובדי החברה, למעט - חברי הנהלה, עובדים בכירים בדירוג מנהלים ותפקידים נוספים שהוסכמו בין הצדדים.

 

אומדן הגידול הממוצע בעלות השנתית הכוללת של הוצאות השכר של החברה בעקבות כניסת ההסכם  הקיבוצי לתוקף, לאורך שנות ההסכם הקיבוצי, הינו בסכום שאינו מהותי (בהתחשב באומדן עלויות הגידול בשכר ומענקים שהיו משולמים לולא נחתם ההסכם הקיבוצי).

 

במסגרת ההסכם נקבע כי ההסכם מעגן את מלוא תנאי עבודתם של העובדים בחברה וממצה מיצוי מלא ומוחלט את תביעות הצדדים בגין תקופת ההסכם, וכי בתקופת ההסכם לא יתנהל מו"מ לגבי זכויות נוספות. כמו כן הוסכם כי הצדדים ישמרו על שקט תעשייתי מוחלט בתקופת ההסכם בנושאים המוסדרים בו ובמיוחד בכל עניין כלכלי, ונציגות העובדים התחייבה שלא לנקוט באמצעי שביתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה