חדשות שוק ההון

וואן טכנולוגיות רוכשת את אדוונטק תמורת 24 מיליון ₪

הסכם המיזוג יתבצע בדרך של מיזוג משולש הופכי; החברה תממן את התשלום ממקורות עצמאיים

חדשות ספונסר 04/12/2018 14:22

א+א-

חברת וואן שירותי תוכנה, חברת בת של וואן טכנולוגיות מודיעה היום  כי לאחר אישור דירקטוריון החברה, התקשרה בהסכם מיזוג עם אדוונטק טכנולוגיות שהינה חברה ציבורית ותאגיד מדווח (מניותיה נמחקו ממסחר בבורסה בשנת 2014 לאור אי עמידה בדרישות השימור) ועם וואן יעודית, חברה פרטית בבעלות מלאה של וואן שירותי תוכנה, שבמסגרתו תרכוש מכלל בעלי המניות של אדוונטק, בדרך של מיזוג משולש הופכי את כל המניות של אדוונטק, בתמורה לתשלום של 24 מיליון ₪.

 

על פי הסכם המיזוג, מועד השלמת העסקה ותשלום התמורה יחול לא יאוחר מארבעה ימי עסקים. לאחר התקיימות כל התנאים המתלים. למיטב ידיעת החברה אין למי מבעלי העניין בחברה ענין אישי בעסקת מיזוג.

 

סכום התמורה הכולל שתשלם הרוכשת בגין כל המניות שיהיו בהון המונפק והנפרע של אדוונטק במועד הקובע יהיה סך של כ- 24 מיליון ש"ח. סכום התמורה הכולל ישולם על ידי הרוכשת במועד ההשלמה במזומן לבעלי המניות באדוונטק.

 

ביצוע העסקה על פי הסכם המיזוג והשלמתו של המיזוג מותנית בקיום תנאים המתלים, כאשר התנאים העיקריים הם אישור אסיפת בעלי המניות של אדוונטק ושל החברה הייעודית ואישור הממונה על הגבלים עסקיים.

 

אם חרף מאמצי הצדדים לקיום התנאים המתלים לא יתקיימו כל התנאים המתלים עד לחלוף 60 ימים ממועד החתימה על הסכם המיזוג, יפקע תוקפו של הסכם המיזוג, אלא אם המועד יוארך בהסכמת הצדדים.

 

בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה ממקורותיה העצמאיים בשילוב מקורות חיצוניים, כאשר טרם הוחלט על התמהיל.

 

אדוונטק עוסקת במתן שירותי תוכנה בסביבות SAP ובסביבת ORACLE ,וכן במכירה של מוצרי תשתית ומוצרי תוכנה. בכוונת החברה להמשיך את פעילותה של אדוונטק במתכונתה הנוכחית ובכך להרחיב את היצע המוצרים והשירותים שבאפשרות קבוצת וואן להציע ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים.

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה