חדשות שוק ההון

דנאל גייסה 70 מיליון ₪ במכירה של מניות לגופים מוסדיים

הכספים ישמשו למימון השקעה בתחום פעילות חדש; פסגות, הפניקס והראל יקבלו 8% ממניות החברה

חדשות ספונסר 03/12/2018 14:57

א+א-

חברת כח האדם דנאל מדווחת היום על הצעה פרטית של כ-405 אלף מניות רגילות אותן מכרה לגופים מוסדיים בתמורה לסך של 172.85 ₪ למניה ובתמורה כוללת של כ-70 מיליון ₪. המניות המוצעות יהיו זהות בתנאיהן לכל דבר ועניין לתנאיהן של מניות החברה הקיימות והרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והן ייזכו את הניצעים בכל הזכויות הנלוות להן, שהמועד הקובע את הזכות לקבלן הינו החל ממועד הקצאת המניות המוצעות ואילך.

 

מחיר מניית החברה בבורסה בסוף יום המסחר של ה-29.11.2018 עמד על 181 ₪. התמורה למניה בהקצאה זו נמוך בכ-4.5% מהמחיר בבורסה. התמורה נקבעה במשא ומתן בין הניצעים ובין החברה, בהתבסס על מחיר סגירת המניה,לאחר הנחה בשיעור של כ-2.84% ממחיר הסגירה האמור ובניכוי סך הדיבידנד למניה (3 ש"ח) שהחברה עומדת לחלק.

 

החברה מדווחת  כי כספי התמורה עשויים לשמש לשם מימון השקעה מהותית של החברה במניות תאגיד פרטי, העוסק בתחום פעילות חדש לחברה. החברה מדגישה כי היא נמצאת במשא ומתן ראשוני, לשם ביצוע ההשקעה כאמור, ואין כל וודאות כי אותו משא ומתן יבשיל לכדי עסקה מחייבת ומה יהיו התנאים של אותה עסקה. ההתקשרות בעסקה כאמור (אם וככל שתיחתם) תהא, בכל מקרה, כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים בחברה.

 

בית ההשקעות פסגות וחברת הביטוח הפניקס רכשו כ-35% מהמניות המוקצות כל אחד. קבוצת הראל, שמחזיקה כיום בכ-8% מהון דנאל, תרכוש את השאר ותגיע להחזקה של כ-10% מהחברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה