הכשרת הישוב מוכרת נכס ביפו ב-96.5 מיליון שקלים

הנכס כולל מבנה תעשיה ומשרדים המושכרים לצרכי תעשיה; התשלום עבור העסקה יתקבל תוך שנה

חדשות ספונסר 29/11/2018 09:32

א+א-

חברת הכשרת הישוב מדווחת הבוקר על הסכם עם צד ג’ שאינו קשור לחברה למכירת כל זכויות החברה בנכס ברח’ התחיה ביפו, בשטח בנוי של כ- 6.7 דונם,  הכולל מבנה תעשיה ומשרדים המושכרים בשכירות חופשית לצרכי תעשיה ומלאכה תמורת סך של 96.5 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ).

 

מחצית מהתמורה עבור הנכס תשולם תוך 10 מיום החתימה על ההסכם והיתרה תשולם בתוך 12 חודשים.

 

עד למועד תשלום מלוא התמורה, החברה תהיה זכאית לקבלת 50% מדמי השכירות המתקבלים בגין הנכס, בסך של כ- 133 אלפי ש"ח בחודש.

 

בשנת 2017 נכללה בספרי החברה עליית ערך בגין הנכס בסך של כ- 34 מיליון ש"ח, כך שבדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2018 ו- 31 בדצמבר 2017 הוא רשום בסך של כ- 75 מיליון ש"ח.

 

בדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2018 הצפויים להתפרסם היום, צפויה להיכלל עליית ערך נוספת בסך של כ- 21 מיליון ש"ח במסגרת דוח הרווח והפסד של החברה, כדי להעמיד את ערכו של הנכס בספרים בערך המימוש שלו במסגרת סעיף נכסים המיועדים למכירה.

 

תזרים המזומנים הנקי אשר ינבע לחברה כתוצאה מן המכירה (לאחר פירעון הלוואה מובטחת בשעבוד על הנכס) מסתכם בסך של כ- 78.5 מיליון ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה