חדשות שוק ההון

קבוצת הראל: גידול של 75% ברווח הכולל שהסתכם בכ-287 מיליון ₪

היקף הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה שהתקבלו גדל ב- 8% והסתכם בכ- 7.7 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 28/11/2018 13:02

א+א- 2

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים מפרסמת היום את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של השנה ואת תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2018.

 

סך הפרמיות שהורווחו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, הסתכמו ברבעון השלישי של 2018 בכ- 7.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 7.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8%. סך הפרמיות שהורווחו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בכ- 23.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 20 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 16%.

 

הרווח הכולל הסתכם ברבעון השלישי של 2018, בסך של כ-287 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ- 164 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ- 75%. הרווח הכולל, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2018, בסך של כ- 537 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ- 601 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד, נכון ליום 30 בספטמבר 2018, על כ- 6 מיליארד ש"ח.

 

הראל השקעות הכריזה במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה על חלוקת דיבידנד בסך של 107 מיליון ש"ח. במקביל, חילקה החברה הבת הראל ביטוח, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 דיבידנד, בסך של 100 מיליון ש"ח.

 

התשואה על ההון, הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 לשיעור של כ- 13% וברבעון השלישי של 2018 לשיעור של כ- 20%.

 

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים עלה והגיע ב-30.9.18 לשיא של כ- 241.4 מיליארד ש"ח.

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי "הראל ממשיכה ביישום האסטרטגיה המשלבת בין חדשנות טכנולוגית ו- BIG DATA לבין הקשר האישי עם הלקוח באמצעות מערך הסוכנים. בנוסף, המשיכה הקבוצה בביצוע התייעלות טכנולוגית, על ידי העברת תהליכים משמעותיים מטיפול ידני לדיגיטלי. השיפור הטכנולוגי מאפשר מתן שירות פשוט ומהיר, ולעיתים אף מידי ללקוח, באופן שמאפשר ללקוח ולסוכן לבצע ב"שירות עצמי" פעולות, כגון: רכישת מוצרים, הגשת תביעה וקבלת מידע און ליין. כמו כן, הקבוצה ממשיכה להשקיע משאבים בפיתוחים, אשר מאפשרים הגשת תביעה באופן דיגיטלי בתחומי הבריאות והרכב. בשנת 2018, תהליכים רבים המבוצעים בקבוצה, מבוצעים באמצעות תהליכים דיגיטליים מלאים (ללא מגע יד אדם) או דיגיטליים למחצה. זוהי המהפכה בשירות ללקוחותינו ולציבור סוכני הביטוח בישראל".

סיבוני הוסיף כי: "לטובת מתן שירות מתקדם ואיכותי ללקוחותיה, השיקה הראל ערוץ תקשורת נוסף בתחום ביטוח רכב באמצעות אפליקציית וואטסאפ, המאפשרת תקשורת קלה ומהירה, תוך שימוש בטכנולוגיה זמינה מכל מקום בארץ ובעולם. הראל בחרה לעשות זאת תוך התבססות על טכנולוגיית צ’טבוט "ווטסון" מבית IBM, שהינה טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתקדמת בעולם. שירות זה מעמיד את הקבוצה בחזית הטכנולוגיה, כחברה הראשונה בארץ ובין הראשונות בעולם שמאפשרת תקשורת באמצעי טכנולוגי זה. זוהי אבן דרך משמעותית, והדבר מאפשר להראל מתן שירות מתקדם, נגיש וקל ללקוחותיה".

 

הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון השלישי של 2018 הסתכם בכ- 205 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 46 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-346%. הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ- 425 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 392 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-8%. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות חיסכון ארוך הטווח, הסתכמו ברבעון השלישי של 2018 בסך של כ- 4.5 מיליארד ש"ח למול סך של כ- 4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13%. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות חיסכון ארוך הטווח, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 בסך של כ- 12.8 מיליארד ש"ח למול סך של כ- 11.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-14%.

 

הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 170 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ- 330 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 319 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 3%. סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בכ- 1.5 מיליארד ש"ח, למול כ- 1.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 15%. סך הפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו בכ- 4.1 מיליארד ש"ח, למול כ- 3.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8%.

 

הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 23 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ-22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5%. הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם בכ-61 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ-47 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 30%. דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בכ- 2.2 מיליארד ש"ח, למול כ- 1.9 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 16%. דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו בכ- 6.1 מיליארד ש"ח, למול כ- 5.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 15%. היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם, נכון ליום 30 בספטמבר 2018 בכ- 62.6 מיליארד ש"ח, למול כ- 52 מיליארד ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 20%.

 

הרווח הכולל לפני מס בקופות גמל וקרנות ההשתלמות ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 12 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ- 33%. הרווח הכולל לפני מס בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם בכ- 34 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 26 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ- 31%. דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2018 בכ- 802 מיליון ש"ח, למול כ- 766 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ- 5%. דמי הגמולים שנגבו בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018, בכ- 2.6 מיליארד ש"ח, למול כ- 2.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-18%. היקף הנכסים המנוהלים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ליום 30 בספטמבר 2018, הסתכם לסך של כ- 40.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 34.8 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 16%.

 

הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות, ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בסך של כ- 82 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 74 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 11%. הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם בסך של כ- 97 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 106 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות ברבעון השלישי של 2018 הסתכם בכ- 1.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ- 9%. סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ- 3.5 מיליארד ש"ח, למול כ- 3.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6%. תוצאות הרבעון הנוכחי הושפעו משיפור בתוצאות החיתומיות בענף הסיעוד הקבוצתי בשל ירידה בכמות התביעות החדשות בגין שנים קודמות (תביעות בגין התקופה עד ליום 31.12.2017). וכן משיפור חיתומי בענף הבריאות הקבוצתי בשל ירידה בכמות התביעות.

 

הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי ברבעון השלישי של שנת 2018 הסתכם בכ- 71 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 47 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ- 51%. הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם בכ- 115 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס של כ- 129 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס בביטוח רכב רכוש הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2018 בסך של כ- 28 מיליון ש"ח מול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 13 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס בביטוח רכב רכוש הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 בסך של כ- 77 מיליון ש"ח מול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 31 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בכ- 861 מיליון ש"ח, למול כ- 799 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 8%. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו בכ- 2.5 מיליארד ש"ח, למול כ- 2.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9%.

 

הראל פיננסים ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת מ-4 החברות המובילות בתחומי פעילותה. לאור תיקון 28, התמזגה הראל תעודות סל עם הראל קרנות מדד המנהלת קרנות נאמנות, ובנוסף, אושר מיזוג בין האחרונה עם הראל פיא קרנות נאמנות. החברה מעריכה, כי מיזוג החברות יעניק לחברה הממוזגת יתרונות תפעוליים וכן יחזק וימצב את החברה הממוזגת, כמנהלת נכסי קרנות הנאמנות הרביעית בגודלה בישראל. ברבעון השלישי של השנה, הגדילה הראל פיננסים את היקף הנכסים מנוהלים ליום 30.9.2018, לסך של כ- 49.6 מיליארד ש"ח. גידול של כ- 5.2 מיליארד ש"ח אל מול תקופה מקבילה אשתקד. הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים ברבעון השלישי של 2018 הסתכם בכ- 9 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס של הראל פיננסים בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ- 29 מיליון ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 26 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בסך של כ- 54 מיליון ש"ח, למול כ- 50 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכמו בכ- 161 מיליון ש"ח, למול כ- 151 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בנכסים המנוהלים.

 

עודף ההון של הראל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2017, על בסיס מאוחד ולפני הוראות המעבר (במונחי 100% SCR) הינו בסך של כ- 1.3 מיליארד ש"ח. השינוי בעודף ההון בין התקופות, נובע בין היתר מדיבידנד שחולק בספטמבר 2017 ובמרץ 2018, מירידה בעקום הריבית ומשינויים בתמהיל התיק והיקפו. בהתחשב בהוראות המעבר, מסתכם עודף ההון של הראל ביטוח לסך של כ- 4.8 מיליארד ש"ח. עודף הון זה מביא בחשבון הקלות ושינויים בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, לשיעור העמידה בהון הנדרש בתקופת הפריסה המסתיימת ב-31 לדצמבר 2024. יודגש, כי למודל במתכונתו הנוכחית רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים.

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  אם לא יקרה משהו חריג 2965-2978

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  elson 28/11/2018 13:36

 2. 2
  מה היעדים בבקשה?

  מחזיק מ2660
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ניילי 28/11/2018 13:22