חדשות שוק ההון

מישורים מפרסמת דו”חות רבעוניים; הרווח הגולמי ברבעון עלה ב47%

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 עלו בכ-38% והסתכמו בכ-505.5 מיליון שקל; ההפסד התרחב ל-2.2 מיליון שקל

חדשות ספונסר 28/11/2018 11:09

א+א-

חברת מישורים העוסקת בהשקעות בנדל"ן מניב בישראל, ארה"ב ובקנדה בשטח כולל של כ- 260 אלף מ"ר (יחד עם שותפים), פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2018.

 

סך הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-166.9 מיליון שקל, לעומת סך של כ-170.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע מקיטון בהכנסות ממגזר ייזום בסך של כ-58.6 מיליון שקל, בהתאם למסירת יחידות. מנגד חל גידול במגזר מלונאות ארה"ב בסך של כ- 45.4 מיליון שקל, כתוצאה מהכללת פעילות 13 מלונות Courtyard, גידול במגזר מלונאות בקנדה בסך של כ- 4,286 אלפי שקל, הן מאתר הנופש Deerhurst והן מאתר הנופש Horseshoe וגידול במגזר מניבים ארה"ב בסך של כ- 3.3 מיליון שקל, בעקבות רכישת נכסים כאמור לעיל.

 

סך הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2018 צמח לכ-44.5 מיליון שקל (עלייה של כ- 47%) לעומת סך של כ-30.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה מכ-17.7% בתקופה המקבילה אשתקד לכ-26.7% ברבעון הנוכחי בעיקר מרווחיות המלונות בארה"ב.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-21.8 מיליון שקל (עלייה של כ-88%), לעומת כ-11.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות המימון ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו בכ-27 מיליון שקל לעומת כ-14.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות המימון נבע מהוצאות מימון בגין אגרות חוב סדרות ה’, ו’ ו-ח שהנפיקה החברה במהלך שנת 2017, והרבעון הראשון לשנת 2018 בהתאמה. כמו כן, הגידול נובע מהנפקת איגרת חוב סדרה ב’ של חברת הבת סקייליין המהלך הרבעון השלישי של שנת 2017 והרחבת סדרה א’, כמו כן גידול בהוצאות המימון בגין הלוואה שגויסה למימון רכישת 13 בתי המלון מרשת Marriott Courtyard במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2017 ומהלוואות שנטלה החברה בארה"ב למימון רכישת נכסים מניבים בארה"ב..

 

ההפסד ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם בכ-2.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "תוצאות הרבעון משקפות המשך שיפור במרבית הפרמטרים התפעוליים של החברה. אנו ממשיכים להציג תוצאות חיוביות בהתאם לעבודה הקשה והמאומצת בפעילות השבחת הנכסים, דבר אשר תרם לגידול ב-NOI של מעל ל-20% ברבעון הנוכחי לעומת אשתקד. כפי שציינו ברבעון האחרון, אנו ממשיכים להתמקד בשיפור והשבחת הנכסים אותם רכשנו, ביניהם הנכס "PORTOWN חיפה" אשר השלים עלייה לכ-%70 תפוסה (נרכש לפני כשנה בשיעור אכלוס של 20%) והנכס Regency Court הממוקם בג’קסונוויל, פלורידה אשר נרכש בשיעור תפוסה של 34%, השלים עליה למעל ל-80%. מתחילת השנה ועד היום רכשה החברה ארבעה נכסים מניבים. בכל הנכסים הללו זוהה באופן מובהק פוטנציאל להשבחה ולשיפור בתזרים כבר בטווח הקצר-בינוני. ההשלכות התזרימיות של הרכישות הללו טרם קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים. מישורים ממשיכה להתמקד בעשייה, השבחת נכסים והגדלת תזרים שהחברה מייצרת מפעילות שוטפת כפי שהיא יודעת לעשות ואף הוכיחה בעבר.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2018 עמד על כ-896.1 מיליון שקל (כ-433 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניה) ומהווה כ-28.9% מסך המאזן והמשקף כ- 14.37 שקל למניה.

 

יתרות המזומנים ושווי מזומנים וני"ע סחירים הסתכמו נכון ליום 30 בספטמבר 2019 בכ-234.8 מיליון שקל לעומת כ-146 מיליון שקל ליום 31.12.2017. נכסיה השוטפים של החברה ליום 30 בספטמבר 2018 הסתכמו בכ-656 מיליון שקל, לעומת כ-468.2 ליום 31 בדצמבר 2017.

 

לחברה מסגרת אשראי לא מנוצלת בארה"ב בסך 51.5 מיליון דולר ארה"ב (כ-190 מיליון שקל) ונכסים בארה"ב ובישראל ללא חוב פיננסי בסך של כ-220 מיליון שקל. בנוסף, לסקייליין מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של כ-17.5 מיליון דולר קנדי (כ-49 מיליון שקל) ונכסים ללא חוב פיננסי בסך של כ-91 מיליון דולר קנדי (כ-255 מיליון שקל).

 

בהמשך לפרסום תוצאות הרבעון הבוקר, חברת מישורים הודיעה כי דירקטוריון החברה מינה את מר אהוד (אודי) ארז לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. אודי בעל רק וניסיון רב בתחום נדל"ן מניב, הייזום והמלונאות בישראל ובארה"ב. כיום אודי משמש כדירקטור בלתי תלוי, בעל מומחיות פיננסית במספר חברות נדל"ן הנסחרות בבורסה בת"א.לפני כניסתו ל תפקיד כדירקטור, שימש אודי כמנכ"ל אלעד גרופ וכיו"ר החברה. אלעד גרופ, מקבוצת תשובה, פועלת בצפון אמריקה בתחום בנייה למגורים, בתי מלון ובנייני משרדים ומנהלת פרויקטים בהיקפים של מיליארדי דולרים. במהלך תפקידו באלעד אודי הוביל תהליכים אסטרטגיים תוך קבלת החלטות מורכבות של תכנון, ביצוע ומכירה בהקיף של מאות מיליוני דולרים.

 

גיל בלוטרייך, מבעליי מישורים מסר "אנו מברכים על כניסתו של אודי ארז לתפקיד יו"ר חברת מישורים. אודי מגיע עם ניסיון ניהולי עשיר בחברות ציבוריות מהמובילות בענף הנדל"ן בישראל, בארה"ב וקנדה. הניסיון וההבנה המעמיקה של אודי בעולם הנדל"ן אותם צבר בעשורים האחרונים מביאים יכולות חדשות ויסייעו רבות בניהול, בקבלות החלטות האסטרטגיות ובהמשך התנופה בה נמצאת חברת מישורים נמצאים בשנים האחרונות."

 

כמו כן, הודיעה החברה כי מר רמי שריקי, יו"ר החברה היוצא, הודיע לחברה על כוונתו לפרוש לאחר כ-17 שנים בקובצה בכדי לפנות זמן לעסקיו הפרטיים. מר דניאל לבנטל מנכ"ל החברה, אמר, "רמי הוביל לצמיחה ופיתוח והיה חלק בלתי נפרד ממשורים בשני עשורים האחרונים ותרם לצמיחתה דרך תהליך הנפקתה בבורסה בתל אביב בשנת 2007 ועד להיום. אנו רוצים להודות למר שריקי על עבודתו המסורה והמקצועית שהפגין לאורך כל השנים ומאחלים לו המשך דרך צלחה בעתיד."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה