חדשות שוק ההון

דוחות לפידות: צמיחה של 20% בהכנסות ל-433.5 מיליון ₪

עליה של כ-73.8% ברווח המאוחד לפני מס שהסתכם בכ-56.8 מיליון ש"ח; תשואת הדיבידנד החזוי לשנה הקרובה הוא 6%

חדשות ספונסר 27/11/2018 13:57

א+א-

חברת ההשקעות לפידות מדווחת היום על תוצאותיה ברבעון השלישי לשנת 2018 ומראה כי סך הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו בכ-433.5 מיליון שקל, גידול של כ-20% לעומת הכנסות של 361.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר ממגזר הטלפונים ואביזרים סלולאריים (סאני תקשורת).

 

עליה של כ-73.8% ברווח המאוחד לפני מס ברבעון השלישי לשנת 2018 שהסתכם בכ-56.8 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-32.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

גידול של כ-17.7% בהכנסות מגזר הטלפונים והאביזרים הסלולריים (סאני תקשורת) ברבעון השלישי לשנת 2018 שהסתכמו לסך של כ-316 מיליון שקל בהשוואה להכנסות של כ-268.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירות מכשיר ה-Galaxy J וה- Note 9 אשר הושקו ביוני ובאוגוסט 2018, בהתאמה. כמו כן, רשמה החברה גידול במכירות חלפים ואביזרים נלווים. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2018 גדל ב-6.9% והסתכם ב-42.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח גולמי של 39.9 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2017. ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2018 הסתכם בכ-31 מיליון ש"ח, גידול של כ-22% בהשוואה לכ-25.4 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2017. הגידול ב-EBITDA נובע מעלייה במכירות ומקיטון בהוצאות התפעוליות של החברה.

 

הכנסות מגזר הסחר הבינלאומי (לפני ניכויי אמאזון) ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו לכ-78 מיליון שקל (כ-18.5 מיליון אירו נטו מניכויי אמאזון), בדומה להכנסות של כ-76.3 מיליון שקל (כ-18.2 מיליון אירו נטו מניכויי אמאזון), ברבעון המקביל אשתקד.

 

רווח מגזר השקעות פיננסיות ואחרות ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכם לכ-32 מיליון שקל, זינוק של כ-322.4% בהשוואה לרווח של כ-7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות מגזר קידוחים ושירותים נלווים לקידוחים ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו לכ-7.2 מיליון שקל, קיטון של כ-17% בהשוואה להכנסות של כ-8.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע בעיקר ממועדי התחלת וסיום קידוחים ומעונת החגים.

 

ההון העצמי המאוחד ליום 30.9.2018 הסתכם לכ-605.2 מיליון שקל, שיעור של 59% מסך המאזן המאוחד.

 

היתרות הנזילות ומסגרות האשראי הבלתי מנוצלות בקבוצת לפידות מסתכמות בסך של כ-500 מיליון ש"ח. החברה בודקת אפשרויות השקעה והזדמנויות עסקיות להרחבת וגיוון פעילויותיה.

 

אמיר תירוש, מנכ"ל קבוצת לפידות: "אנו מדווחים על גידול משמעותי בהכנסות וברווחיות קבוצת לפידות ברבעון השלישי לשנת 2018. במהלך הרבעון סאני הציגה צמיחה חזקה של כ-17.7% בהכנסות. באשר למגזר ההשקעות הפיננסיות הצגנו זינוק משמעותי ברווחיות ואנו צפויים לרשום רווח מאוחד בהיקף של כ-18 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון 4 כתוצאה ממימוש מוצלח של מניות איי.די.או.. לאחרונה אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את עמדת סאני אלקטרוניקה לעניין פדיון מוקדם של אג"ח סדרה ד’ ובעקבות פסק הדין נרשם רווח מאוחד של כ-12 מיליון ש"ח ברבעון. לפידות תמשיך לפעול, בעצמה ודרך החברות הבנות, בכדי להמשיך ולהשיא ערך לבעלי המניות. החברה תחלק 10 מיליון ש"ח דיבידנד לבעלי מניותיה כחלק מחלוקת דיבידנד מתוכננת בסך 40 מיליון ש"ח בארבעת הרבעונים הקרובים אשר משקפת תשואה שנתית בשיעור של 6%."

 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה