חדשות שוק ההון

אלקטרה צריכה מפרסמת דו”חות מאכזבים עם ירידה של 67% ברווח הנקי

ירידה של 18% בהיקף המכירות בשוק המזגנים ; החברה החלה ליישם תוכנית התייעלות

חדשות ספונסר 19/11/2018 15:10

א+א-

אלקטרה צריכה מפרסמת דו"חות רבעוניים הכוללים את פעילות החברה בשלושת התחומים בהם היא עוסקת - תחום המזגנים, קמעונאות חשמל (מכירת טלפונים סלולריים) וגולן טלקום.

 

ברבעון השלישי של שנת 2018 נמשכה מגמת הירידה בהכנסות מפעילות המזגנים בארץ ובחו"ל. בהתאם להערכת החברה, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 נרשמה ירידה של כ-18% בהיקף המכירות הכספי בשוק המזגנים בישראל, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה האמורה השפיעה באופן מהותי על היקף המכירות ותוצאות פעילות מגזר מוצרי צריכה חשמליים בתקופת הדוח אשר רשם בתקופת הדוח ירידה בהכנסותיו של כ-26% לעומת אשתקד.

 

לאור הירידה בהיקפי המכירות החלה החברה ביישום תוכנית התייעלות והפחתת עלויות בכדי להתאים את המשאבים להיקף המכירות. הפעולות שנוקטת החברה כוללות בין היתר שינויים במבנה הארגוני, הפחתת משרות ניהוליות, שיפור תהליכים וכיו"ב.

 

הרווח של גולן טלקום ירד ב-15.4% ברבעון השלישי של 2018, והסתכם ב-24.9 מיליון שקל לעומת 29.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במספר המנויים של החברה לא חל שינוי משמעותי – 905 אלף לעומת 901 ברבעון המקביל. שיעור נטישת המנויים הצטמצם ל-8.4% לעומת 10.8% ברבעון המקביל.

 

כזכור הודיעה חברת אלקטרה צריכה על כוונתה לבחון יחד עם גולן טלקום אפשרות של רישום למסחר של מניות גולן בבורסה בתל-אביב אגב מהלך שינוי מבני במסגרתו יבוצע פיצול של גולן מן החברה האם.

 

סך הנכסים השוטפים בסוף הרבעון השלישי הסתכם בכ- 1.02 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ- 1.18 מיליארד ש"ח ב31.12.18 .הירידה בנכסים השוטפים נובעת ברובה מירידה בנכסים בגין פעילות מופסקת וביתרת הלקוחות בקיזוז גידול ביתרת המלאי בעיקר במגזר מוצרי צריכה חשמליים.

 

הרווח הגולמי של אלקטרה צריכה ירד ב-26%, והסתכם ב-169 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של 229 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של אלקטרה צריכה צנח ב-51% ל-37 מיליון שקל לעומת 77 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההון בתום הרבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 567 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 631 מיליון ש"ח ליום 31.12.17.

 

הקיטון בהון בתקופת הדוח נובע מחלוקת דיבידנד בסך של כ- 44 מיליון ש"ח, מרכישה עצמית של מניות בסך של כ- 25 מיליון ש"ח ומרווח בתקופה בסך של כ-3.9 מיליון ש"ח. ההון של החברה בתום הרבעון כולל זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ- 10.6 מיליון ש"ח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה