חדשות שוק ההון

אלון חיפושי גז: גידול של 11% בהכנסות ממכירת גז ברבעון השלישי

הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-13% והסתכם ב-12.8 מיליון ₪ לעומת 11.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל

חדשות ספונסר 15/11/2018 15:49

א+א- 1

 

חברת אלון חיפושי גז מפרסמת דו"חות רבעוניים וכן את תוצאות תשעת החודשים הראשונים של 2018:

הכנסות ממכירות גז וקונדנסט בניכוי תמלוגים נבעו ממכירות גז טבעי וקונדנסט ממאגר "תמר" והסתכמו בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 בסך של כ-53 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 49.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7%. 

הגידול בהכנסות בהשוואה בין התקופות נובע בעיקר מגידול בכמויות הגז שנמכרו. עיקר המכירות בתקופת הדוח הינה לחברת החשמל לישראל בע"מ (כ-51% מסך הכנסות הקבוצה). הכנסות ממכירת גז וקונדנסט בניכוי תמלוגים הסתכמו בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 בסך של כ- 19.1 מיליון דולר, לעומת סך של כ-17.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-11% הנובע בעיקר מגידול בכמויות הגז שנמכרו.

 

עלות הפקת הגז והקונדנסט שנמכר – כוללת את חלק הקבוצה בעלויות הפעלת מאגר תמר וכן את עלויות הביטוח בגין פרויקט תמר. עלות זו הסתכמה בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 בסך של כ- 3.3 מיליון דולר, ללא שינוי מהותי מול תקופה אשתקד. עלות הפקת הגז וקונדנסט הסתכמה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 בסך של כמיליון דולר, לעומת סך של כ-1.1 מיליון דולר בתקופה אשתקד.

 

הרווח הנקי הכולל לתקופה של תשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ב34.9 מיליון ₪ לעומת 30.2 מיליון בתקופה המקבילה. ברבעון השלישי הסתכם הרווח הנקי בסך של 12.8 מיליון ₪ לעומת 11.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

 

הון החברה לסוף ספטמבר הסתכם בכ-50.4מיליון דולר, לעומת סך של כ- 38.1 מיליון דולר בסוף דצמבר 2017. הגידול בהון נובע בעיקר מרווח לתקופה בסך של כ-26.4 מיליון דולר אשר קוזז מול חלוקת דיבידנד בסך של כ-14.6מיליון דולר.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    למה לחפש גז? היו שמים כסף בUgaz עושים בוננזה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Liron101 15/11/2018 15:50