חדשות שוק ההון

ישראמקו מסכמת רבעון שיא ברווח הנקי אשר הסתכם בכ- 91 מיליון דולר

עליה של כ- 10.6% בהכנסות ממכירת גז וקונדסט ברבעון שהסתכמו בכ- 158 מילון דולר

חדשות ספונסר 15/11/2018 11:41

א+א- 2

חברת חיפושי הנפט ישראמקו מפרסמת דו"חות רבעוניים ל-2018. ההכנסות ממכירת גז וקונדנסט ברבעון הסתכמו בכ- 158 מיליון דולר בהשוואה לכ- 143 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10.5% הנובע בעיקרו מעליה של כ-9% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו במהלך הרבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו לכ- 439 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ- 412 מיליון דולר בתקופה המקבילה, גידול של כ- 6.6%.

 

עלות הפקת הגז והקונדנסט (הכוללת בעיקר את עלויות הפעלת פלטפורמת ההפקה, עלויות ביטוחים ושכר עבודה במאגר תמר) שנמכרו ברבעון הסתכמה לכ- 7 מיליון דולר בהשוואה לכ- 8 מיליון דולר ברבעון המקביל. עלות ההפקה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה לכ- 23 מיליון דולר בהשוואה לכ- 24 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ- 101 מיליון דולר בהשוואה לכ- 97 מיליון דולר, גידול של כ- 4.2% הנובע בעיקרו מעליה בכמות הגז שנמכרה במהלך הרבעון, וזאת על אף הגידול בהוצאות תמלוג לצד קשור (בעקבות הפרשה בגין עליה בשיעור התמלוג לאחר מועד החזר ההשקעה). הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לכ- 277 מיליון דולר בהשוואה לכ- 274 מיליון דולר.

 

ה-Ebitda ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 117 מיליון דולר, גידול של כ-6.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ה-Ebitda בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לסך של כ- 321 מיליון דולר בהשוואה לכ- 315 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של 10 מיליון דולר בדומה להוצאות המימון ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו לסך של כ- 24 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 38 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נבעה מקיטון בהוצאות הפרשי שער על ההלוואה השקלית שנטלה השותפות כתוצאה מעליית שער החליפין של הדולר לעומת השקל בתקופת הדוח בשיעור של כ-4.6% לעומת ירידה בשיעור של 8.2% בתקופה המקבילה אשתקד, מנגד קיטון בהכנסות מנגזרים פיננסיים וגידול בהוצאות הריבית הנובע בעיקרו מאגרות חוב (סדרה א’) שהונפקה בחודש מאי 2017 והורחבה בחודש אפריל 2018.

 

רווחי השותפות ברבעון השלישי הסתכמו לסך של כ- 91 מיליון דולר , גידול של כ- 4.6% בהשוואה ל- 87 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. רווחי השותפות בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו לסך של כ- 253 מיליון דולר, גידול של כ- 7.2% לעומת 236 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הגידול ברווחי השותפות נובע בעיקרו מגידול בהכנסות ממכירת גז עקב גידול בכמות הגז שנמכרה ומקיטון בהוצאות המימון שקוזזו חלקית מגידול בהוצאות תמלוג לצד קשור (בעקבות הפרשה בגין עליה בשיעור התמלוג לאחר מועד החזר ההשקעה).

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון לכ-114 מיליון דולר ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 לסך של כ-308 מיליון דולר.

 

הון השותפות לתאריך 30.9.2018 הסתכם לסך של כ- 676 מיליון דולר לעומת 525 מיליון דולר ב-31.12.2017. הגידול בהון בסך של כ- 151 מיליון דולר נובע בעיקר מהרווח הכולל בתקופת הדוח בסך של כ- 253 מיליון דולר בקיזוז חלוקת רווחים לשותפים בסך של כ- 100 מיליון דולר.

 

ערן סער, מנכ"ל ישראמקו: "אנו שמחים לסכם רבעון חזק בו נרשם שיא ברווח הנקי לצד צמיחה בהכנסות וגידול בשאר הפרמטרים התפעוליים. אנו ממשיכים לקדם את הפעילות בשוק המקומי לאור העלייה הצפויה בביקושים בשנים הקרובות בעיקר בשל קידום הרפורמה במשק החשמל וההפחתה הצפויה בשימוש בפחם. כמו כן, אנו ממשיכים לפעול לפיתוח שווקים חדשים נוספים, בדגש על מצרים וירדן. שותפי תמר פועלים לבחינת החלופות והשלמת ההסדרים הנדרשים להבטחת השימוש בתשתיות ההולכה למצרים אשר יאפשרו הזרמת הגז ומימושו של הסכם ייצוא הגז הטבעי לחברת דולפינוס המצרית בהיקף כולל של כ-32 BCM במהלך שנת 2019". 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  מכפיל 4.3. מגוכח.

  נכון שהגז ייגמר יום אחד. אבל מתי? 10 שנים? נכון שב2021 תחרות שתוריד מחיר. אבל בכמה? צריך לקרוא אנליזות כדי להבין איך מצדיקים מחיר של 40 אגורות. ואני אחד שלא אופטימי לגבי מצרים. אם כי התחזית שלי היא הפרת החוזה אחרי כמה שנים. קרי כשהגז בתמר יהיה לקראת סיום.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 15/11/2018 13:03

 2. 2
  כמה דיבידנד ומס?

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  my 15/11/2018 12:42