חדשות שוק ההון

דו”חות אלמור: צמיחה של 13% בהכנסות מתחילת השנה והזמנות חדשות בסך 348 מיליון ₪

החברה שבבעלות רפק מחלקת דיבידנד שנתי של עד 50% מהרווח השנתי

חדשות ספונסר 14/11/2018 10:03

א+א-

הכנסות החברה גדלו בהיקף של כ-13% אשר הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ-187 מיליון שקל, לעומת כ-165 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בצבר ההזמנות הן בתחום החשמל והן בתחום הפרויקטים הסולאריים וכן מגידול בקצב התקדמות הפרויקטים. הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו בכ-64 מיליון שקל, בדומה לאלו ברבעון המקביל. 

 

ממועד הדו"ח התקופתי נוספו לצבר ההזמנות של החברה בתחום הפעילות, הזמנות מחייבות בסך של כ-348 מיליון שקל. ההזמנות שנוספו הן גם בתחום פרויקטי החשמל וגם בתחום האחרים הכולל פרויקטים סולאריים והתייעלות אנרגטית.

 

בשורת הרווח הגולמי של החברה מציגה אלמור גידול של 20% אשר הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בכ-36.4 מיליון שקל, לעומת רווח גולמי של כ-30.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הרווחיות הגולמית בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיעה לכ-19.5% מההכנסות, לעומת כ-18.5% מההכנסות בתקופה המקבילה. ברבעון השלישי הסתכם הרווח הגולמי בכ-11.7 מיליון שקל, כ-18.3% מההכנסות. הגידול ברווחיות הגולמית נובע מגידול בהכנסות וביצוע מספר פרויקטים עם רווחיות גבוהה.

 

החברה מציגה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בכ-4 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת של כ-5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השיפור בתזרים נובע בעיקר מהגידול ברווח.

 

יחס הון למאזן נכון לסוף הרבעון השלישי נאמד בכ-50.5%, לעומת כ-30% בתקופה המקבילה. מתחילת השנה חילקה החברה דיבידנד בסך 9.5 מיליון שקל לבעלי המניות.

 

 אירועים המשמעותיים ברבעון זה:

הסכם בהיקף של כ-38 מיליון שקל לביצוע עבודות חשמל ברכבת ישראל - בחודש מאי התקשרה החברה בהסכם לביצוע עבודות חשמל, כקבלן משנה, ובכלל אלה תשתיות ומערכות חשמל, מיזוג אוויר וכן עבודות אינסטלציה בפרויקט להקמת מרכז תחבורה עבור רכבת ישראל.

 

הסכם להקמת מפעל פלדה חדש בנאות חובב בתמורה לכ-105 מיליון שקל - בחודש יוני התקשרה החברה בהסכם לביצוע והקמה, כקבלן ראשי, של מפעל פלדה חדש בנאות חובב עבור קבוצת צינורות המזרח התיכון. אלמור תוביל את הפרויקט ותבצע את כלל עבודות ההקמה של מבנים בשטח בנוי של כ-30,000 מ"ר למפעל לייצור, אחסון ושינוע של חומרי גלם ותוצרת גמורה לתעשיית הייצור והציפוי של צינורות פלדה.

 

מאיר סרוסי מנכ"ל החברה אמר בתגובה לפרסום הדו"חות:"אלמור צומחת הודות לתמהיל הכנסות מגוון וכניסה של פרויקטים גדולים, כפי שמשתקף בגידול בצבר ההזמנות בתחומי החשמל והסולארי. אנו ערוכים כיום להתמודדות על פרויקטים בהיקפים גדולים יותר " 

 

אלמור חשמל, המוחזקת על ידי רפק תקשורת (50.01%) והמייסדים חיים גרשון ומאיר סרוסי, פועלת בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות אנרגיה, חשמל ומערכות אלקטרו-מכאניות במבני ציבור וכן במסגרת של פרויקטים פרטיים בתחומי התעשייה הכבדה, תעשיית המזון והתרופות, המסחר, תחנות כוח ותשתיות התחבורה – התקנת לוחות ומערכות חשמל, מערכות תקשורת, מערכות מתח נמוך, בעיקר בארץ אך גם במדינות ביבשת אפריקה דוגמת קניה, אנגולה וגאנה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה