חדשות נדל”ן

לידר: מו”מ לביצוע עסקת קומבינציה ביחס לקרקע בקרואטיה

חלק הקרקע שביחס אליו נדונה העסקה, כ- 7 דונם מתוך שטח בן כ- 16.4 דונם, יועבר לבעלותה של חברה בבעלות לידר קרואטיה

מערכת ספונסר 17/10/2018 10:15

א+א-

לידר החזקות מדווחת על משא ומתן לעסקת קומבינציה ביחס לקרקע בקרואטיה: מדובר בקרקע שמחזיקה
חברה בת בבעלות מלאה של החברה, בעיירה Fazana הנמצאת בחצי האי איסטריה בקרואטיה, עם קבלן מקומי, העוסק גם בשיווק נכסי נדל"ן.

 


במסגרת מתווה העסקה המסתמן במועד זה, תפוצל הקרקע שמחזיקה חברת הבת ב- Fazana לשני חלקים וחלק הקרקע שביחס אליו נדונה העסקה, כ- 7 דונם מתוך שטח בן כ- 16.4 דונם, יועבר לבעלותה של חברה נפרדת חדשה שתהא בבעלות מלאה של לידר קרואטיה, חברה בת בבעלות מלאה של החברה. החברה החדשה תהא הבעלים של הפרויקט שייבנה על הקרקע, אשר עתיד לכלול שטחי מגורים ומסחר, בהיקף שטרם נקבע ואשר יהא כפוף לאישורי הרשויות הרלוונטיות.

 

הקבלן יהא אחראי לכל שלבי תכנון וביצוע פרויקט הבנייה במלואו, בכפוף לפיקוח ואישורים מטעם לידר קרואטיה בהתאם להתקדמות הפרויקט. עם סיום בניית הפרויקט אשר צפוי להימשך כ- 36 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה, יהא הקבלן זכאי ל- %75 מהבעלות בחברה החדשה, ולאחר השלמתה של העסקה במלואה וביצוע מלוא התשלומים להם תהא לידר קרואטיה זכאית על פי ההסכם, ירכוש הקבלן מלידר קרואטיה את יתרת מניותיה של חברה זו.

 

הקבלן ישלם ללידר קרואטיה, כמקדמות בגין רכישת מניותיה בחברה החדשה, סך במזומן של מיליון אירו, כאשר מתוכו סך של 0.25 מיליון אירו ישולם עם חתימת ההסכם והיתרה במועד מאוחר יותר במהלך הפרויקט, בהתאם למנגנון שיקבע בהסכם. בנוסף ישלם הקבלן ללידר קרואטיה תשלומים בסכומים השווים לסכומים שיתקבלו ממכירתם של %25 משטחי המגורים והמסחר שיבנו במסגרת הפרויקט בהתאם למנגנון שיוך של הנכסים אשר יקבע בין הצדדים במסגרת ההסכם.

 

הקבלן עתיד לממן את הפרויקט מהונו העצמי לרבות סכומים שיועברו אליו מהחברה החדשה מתוך סכומים שיתקבלו בגין מכירת נכסים בפרויקט, בהתאם למנגנון שיקבע בהסכם. יודגש כי המשא ומתן בין הצדדים עודנו בעיצומו וטרם סוכמו מלוא תנאי העסקה ופרטיהם.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה