חדשות שוק ההון

אפליי רוכשת זכויות המיעוט בטוטליק כנגד הקצאת מניות

אתמול התקבל אישור מנכ"ל הבורסה לרישום המניות. העסקה תושלם בימים הקרובים

מערכת ספונסר 16/10/2018 14:39

א+א-

 אפליי רוכשת זכויות המיעוט בטוטליק כנגד הקצאת 636, 392 מניות רגילות של החברה. אתמול התקבל אישור מנכ"ל הבורסה לרישום המניות האמורות למסחר. בכך, מדווחת החברה, הושלמו התנאים המתלים העיקריים להשלמת העסקה וזו צפויה להיות מושלמת באופן סופי במהלך הימים הקרובים.

 

בהמשך לאמור לעיל, מעדכנת החברה כי דירקטוריון החברה החליט, באופן עקרוני, לבצע גיוס הון בדרך של הנפקת מניות וזאת בהיקף משוער של עד כ-8 מיליוני ש"ח, בין היתר, לצורך מימון המשך פעילות ופיתוח פעילות החברה וטוטליק. יובהר, כי מבנה ההנפקה לציבור, היקפה, עיתויה ותנאיה טרם נקבעו סופית.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה