חדשות שוק ההון

גבאי התחדשות עירונית: הצעת הרכש של דקמא נענתה

ירכשו כ-1.5 מיליון מניות של החברה. אחוז הרכישה מכל ניצע שנענה יעמוד על 16.17%

מערכת ספונסר 11/10/2018 10:27

א+א-

בהמשך לדיווחים בדבר מפרט הצעת רכש מיוחדת שפורסם על ידי דקמא בע"מ, לרכישת עד 1,464,864 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-5% מהון המניות המונפק והנפרע בחברה ומזכויות ההצבעה בה, החברה מתכבדת להודיע כי נמסרה לה הודעה בדבר תוצאות הצעת הרכש, על ידי המציעה, לפיה נתקבלו אצל רכז ההצעה הודעות קיבול בגין 9,056,876 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-30.91% מהון המניות המונפק והנפרע בחברה וזכויות ההצבעה בה.

 

בהתאם לכך, המציעה תרכוש 1,464,864 מניות רגילות של החברה (היינו, אחוז הרכישה מכל ניצע שנענה להצעה יעמוד על 16.17%). עוד נמסר לחברה בהודעה כי ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, רשאים להיענות להצעת הרכש באופן ובתנאים שבהם נעשתה ההענות להצעת הרכש עד ליום 14 באוקטובר 2018 בשעה 14:00.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה