חדשות שוק ההון

אורד: הסכמות למכירת מניות החברה הנכדה GLOSEC NL VB

התמורה שתשולם עומדת על 7.1 מיליון ש"ח אשר ישולמו בשני תשלומים עד סוף שנת 2018

מערכת ספונסר 10/10/2018 14:55

א+א-

בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי בדבר הסכמות אליהן הגיעה החברה עם בעלי המניות השותפים שלה בחברה נכדה של החברה, BV NL Glosec, המוחזקת בשיעור של %51 על ידי חברה בת של החברה, BV Systems Glosec, למכירת מלוא החזקותיה של החברה הבת בחברה הנכדה לשותפים ובדבר פעילות הצדדים לעריכת הסכם מפורט ומחייב ביניהם, מתכבדת החברה לעדכן כי היום התקשרה החברה עם אחד השותפים שלה בחברה הנכדה, המצויה בהולנד, בהסכם למכירת מלוא החזקותיה של החברה הבת בחברה הנכדה, בתמורה לסך של כ-7.1 מיליון ש"ח, אשר תשולם בשני תשלומים עד סוף שנת 2018.

 

ההסכם כולל הסדרים מקובלים בעסקאות מסוג זה, לרבות העברת המניות לנאמן והעברתן לרוכש כנגד תשלום התמורה, החלפת ערבות בסך 710 אלף אירו שניתנה לחברה הנכדה מבנק לאומי לישראל בע"מ, ויתור הדדי על טענות ותביעות ופיצוי מוסכם כסעד יחיד במקרה של אי תשלום התמורה במועד. עוד הוסכם במסגרת ההסכם כי החברה לא תתחרה בפעילותה של החברה הנכדה בהולנד במשך 5 שנים ממועד חתימת ההסכם וכן כי הזכות לשימוש בשם Glosec בהולנד תהיה לחברה הנכדה בלבד. בעקבות ההתקשרות המפורטת לעיל צפויה החברה לרשום רווח הון בסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה