חדשות שוק ההון

מנכ”ל איביאי עדו קוק הודיע על סיום כהונתו; דוד לובצקי צפוי להחליפו

כמו כן, בכוונת החברה למנות את קוק כדירקטור וכסגן יו"ר דירקטוריון וזאת בכפוף לאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית

מערכת ספונסר 09/10/2018 11:40

א+א-

החברה מעדכנת כי המנהל הכללי של חברת איביאי השקעות, עדו קוק, הודיע היום על החלטתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה. ההחלטה על סיום הכהונה אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בניירות הערך של התאגיד.

 

מועד סיום הכהונה נקבע ליום 31 בדצמבר 2018 (יפורסמו דיווחים מתאימים במועד סיום הכהונה). יצויין כי בכוונת החברה, למנות את מר דוד לובצקי, המכהן כיום כדירקטור בחברה ובחברות נוספות בקבוצת איבי.אי למנכ"ל וזאת בכפוף לאישור הדירקטוריון.

 

כמו כן, בכוונת החברה למנות את מר עדו קוק, כדירקטור וכסגן יו"ר דירקטוריון וזאת בכפוף לאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית. מר קוק ימשיך לכהן כיו"ר דירקטוריון חברת שרותי בורסה השקעות בישראל- אי.בי.אי בע"מ וחברת אי.בי.אי קפיטל נאמנויות בע"מ וכדירקטור בחברות נוספות מקבוצת אי.בי.אי.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה