לוזון קבוצה מפרסמת עדכונים להליך בוררות בלונדון בעניין פרויקט דוראד

שולם לחברה מתוך החשבון המעוקל לטובת החברות סך של כ- 11 מיליון דולר. כן הוסכם כי בחשבון המעוקל לטובת החברות יוותר סך של כ- 10 מיליון דולר להבטחת המשך ההליכים

מערכת ספונסר 07/10/2018 10:27

א+א-

בהמשך למתואר בדוחות הכספיים של לוזון קבוצה ליום 31 בדצמבר 2017 ובבאור לדוחות הכספיים שלה ליום 30 ביוני 2018 בעניין הליך הבוררות המתנהל במוסד לבוררות בלונדון בינה ו-א. דורי בניה בע"מ, לבין קבלן ההקמה בפרויקט דוראד אנרגיה בע"מ, לרבות, בין היתר, בעניין פסק הבוררות החלקי אשר התקבל בחודש יולי 2018 מהמוסד לבוררות, ובעניין סך של כ-29.5 מיליון דולר המוחזק בבנק לטובת החברות במסגרת צווי עיקול לטובת ההליך האמור, מודיעה החברה כי ביום 5 באוקטובר 2018 שולם לחברה מתוך החשבון המעוקל לטובת החברות סך של כ- 11 מיליון דולר, וזאת בעקבות קבלת פסיקתא חתומה מבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 4 באוקטובר 2018 בדבר החלטת בית המשפט מיום 27 בספטמבר 2018 לאישור הסדר דיוני אשר הוגש על-ידי החברות וקבלן ההקמה.

 

במסגרת ההסדר הדיוני האמור הגיעו החברות וקבלן ההקמה להסכמה כי בשלב זה ועד להכרעה סופית בבקשות התיקון ההדדיות לפסק החלקי אשר הוגשו על-ידי כל אחד מהצדדים האמורים וכן עד להכרעת המוסד לבוררות בסוגיית הוצאות הליך הבוררות - הכל כמתואר בבאור לעיל, ישולמו על-ידי קבלן ההקמה הכספים אשר נפסקו במסגרת הפסק החלקי ואשר אינם שנויים במחלוקת בין הצדדים, המסתכמים לסך של כ- 14 מיליון דולר (הכולל את עיקר סכום הפסק החלקי וצבירת ריבית בגינו).

 

כן הוסכם כי בחשבון המעוקל לטובת החברות יוותר סך של כ- 10 מיליון דולר להבטחת המשך ההליכים בין הצדדים כאמור עד למתן פסק בוררות סופי (אשר יכלול גם הכרעה בעניין הוצאות ההליך), וכי יתרת הסכום בחשבון האמור תשוחרר לידי קבלן ההקמה. בהקשר זה יוסף כי ביום 28 בספטמבר 2018 התקבלה מהמוסד לבוררות הודעה נוספת לפיה לוח הזמנים למתן פסק הבוררות הסופי יידחה מסוף הרבעון השני 2018 (כפי שנקבע קודם לכן) לסוף נובמבר 2018.

 

כן יעודכן כי במקביל בית המשפט אישר הסכם פשרה בהתייחס להליך משפטי אחר המתנהל בין דורי בניה לבין קבלן משנה שלה באותו פרויקט, אשר במסגרתו, בין היתר, הוטלו צווי עיקול לטובת קבלן המשנה וכן הוגש ערעור על-ידי דורי בניה על פסק הדין בהליך זה שנפסק בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

במסגרת הסכם הפשרה האמור הוסכם כי סכום של כ- 7 מיליון ש"ח יופקד בנאמנות, כאשר רובו ישולם לקבלן המשנה והיתרה תוותר בנאמנות עד להכרעה בערעור שהוגש על-ידי דורי בניה כאמור. הוסכם כי הסכום האמור יועבר בפועל על-ידי קבלן ההקמה מתוך הסכומים שאינם שנויים במחלוקת כפי שנקבע במסגרת ההסדר הדיוני הנזכר לעיל. כן הוסכם כי לאחר העברת הסכומים כאמור, ולאחר שדורי בניה תשחרר ערבות בנקאית של קבלן המשנה המוחזקת בידיה, יבוטלו צווי העיקול שהוצאו לטובת קבלן המשנה כאמור.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה