חדשות שוק ההון

בקשה ליצוגית נגד אידיבי פתוח ודסק”ש בטענה לאי עמידה בהוראות חוק הריכוזיות

ביהמ"ש התבקש לקבוע כי העסקה לא עומדת בהוראות חוק הריכוזיות, למנות נאמן על מניות החברה בבעלות המשיבים ולהורות על תשלום פיצוי כספי של 58-73 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 03/10/2018 10:51

א+א-

בהמשך לאמור בדוחותיה הכספיים של דסק"ש לשנת 2017, בדבר עסקה שהשלימה אי די בי חברה לפתוח בע"מ, ביום 22.11.2017, למכירת מלוא החזקותיה במניות החברה לדולפין איי אל השקעות בע"מ, שהינה חברה המאוגדת בישראל שהינה בבעלותה המלאה של Dolphin Netherlands BV, בשליטת מר אדוארדו אלשטיין (בעל השליטה באידיבי פתוח ובחברה), וזאת לצורך עמידה בהוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013, העוסקות במבנה פירמידלי של שליטה ב"תאגידים מדווחים" (כהגדרת מונח זה בחוק האמור), מעדכנת החברה, כי אידיבי פתוח הודיעה, כי ביום 3.10.2018 התקבלה אצלה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

 

הבקשה הוגשה על ידי מבקש הטוען כי הוא מחזיק במניות בחברה, נגד אידיבי פתוח, נגד דולפין איי אל, נגד מר אדוארדו אלשטיין ונגד כונס הנכסים הרשמי, ובמסגרתה התבקש בית המשפט לקבוע כי העסקה אינה עומדת בהוראותיו של חוק הריכוזיות, למנות נאמן על מניות החברה שבבעלות המשיבים ואף להורות על תשלום פיצוי כספי לבעלי המניות מהציבור בחברה בגין שימורו כביכול של המבנה הפירמדלי בקבוצת אידיבי פתוח, בהיקף של בין 58 – 73 מיליון ש"ח.

 

אידיבי פתוח עדכנה בדיווחה, כי עיקר טענות המבקש הינן כי אידיבי פתוח ממשיכה להיות בעלת השליטה בחברה (בכוח ובפועל) גם לאחר השלמת העסקה וכי לבעל השליטה באידיבי פתוח (בכובעו גם כיו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה), היה עניין אישי נפרד מעניינם האישי של בעלי מניות המיעוט בחברה, באופן יישום הוראותיו של חוק הריכוזיות, וכי הוא ואידיבי פתוח הפרו את חובת תום הלב וחובת ההגינות כלפי החברה, ובנוסף הפר בעל השליטה באידיבי פתוח את חובת האמונים וחובת הזהירות שלו כלפי החברה, זאת, לכאורה, בשל העובדה שההכרעה בדבר החלופה המועדפת לעמידה בהוראותיו של חוק הריכוזיות לא הובאה בפני האסיפה הכללית של החברה. עוד טוען המבקש לקיפוח של בעלי מניות המיעוט בחברה.

 

עוד הוסיפה אידיבי פתוח, כי מעיון ראשוני בבקשה, סבורה אידיבי פתוח כי היא חסרת בסיס, וכי אין בה כדי לשנות מכך שלאחר ביצוע העסקה עומדת אידיבי פתוח בהוראות חוק הריכוזיות, הכל כמפורט בדיווחי אידיבי פתוח.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה