דיסקונט רוכש את בנק דקסיה במחיר של 758.6 ש”ח למניה

העסקה דרושה לקבל אישורים רגולטוריים שונים והתקיימות תנאים מתלים שונים לכן אין ודאות שההצעה תבשיל לכדי חתימת הסכם סופי

מערכת ספונסר 12/09/2018 08:51

א+א-

בנ דיסקונט רוכש את בנק דקסיה במחיר של 758.59 שח למניה. ההודעה נמסרה לאחר משא-ומתן שקיים הבנק עם בנק דקסיה ישראל בסופה מסר דיסקונט לבנק דקסיה הצעה לרכישת מלוא הונו המונפק של בנק דקסיה.

 

דירקטוריון בנק דקסיה הודיע לבנק כי התמורה למניה מקובלת עליו וכי בנק דקסיה יכנס למשא-ומתן עם הבנק מתוך מטרה להתקשר בהסכם מיזוג מחייב. ההצעה כפופה למספר תנאים, בהם: ביצוע בדיקת נאותות ממוקדת, חתימת הסכם מיזוג מחייב, קבלת כל האישורים הנחוצים על פי דין או הסכם לביצוע המיזוג בכלל זה אישור בנק ישראל ואישור רשות ההגבלים העסקיים.הסכם המיזוג ייחתם, ככל שייחתם, עד ליום 25 באוקטובר.

 

העסקת המיזוג, ככל שתבוצע, תעשה על פי מצב בנק דקסיה כפי שיהיה בעת חתימת הסכם המיזוג. עוד הוסכם כי עד למועד האחרון ינוהל המשא-ומתן בין בנק דקסיה לבין הבנק על בסיס בלעדי. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להתקיימות תנאים שונים, לרבות כאלו שאינם בשליטת הבנק, בהם קבלת אישורי גורמים רגולטורים. בהתאם, אין כל ודאות כי ההצעה תבשיל לכדי חתימת הסכם או כי העסקה תצא לפועל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה