חדשות שוק ההון

אגוד הנפקות גייסה כ-424.8 מיליון ש”ח בהנפקת אג”ח י’

במכרז התקבלו 44 הזמנות לרכישת 424,805 יחידות אג"ח, מהן 5 הזמנות לרכישת 1,100 יח’ אג"ח מהציבור ו-39 הזמנות לרכישת 423,705 יח’ אג"ח התקבלו ממשקיעים מסווגים

מערכת ספונסר 06/09/2018 09:10

א+א-

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 ולתקנות ניירות ערך, מודיעה אגוד הנפקות על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 4 בספטמבר, 2018, שפורסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 24 בינואר, 2017.

 

על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 500 מיליוני ש״ח ערך נקוב אג"ח י’ רשומות על שם. אגרות החוב הוצעו לציבור ב-500,000 יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש״ח ערך נקוב אגרות החוב במחיר של 1,000 ש״ח ליחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שיישאו אגרות החוב, אשר לא תעלה על 0.28%, הכל כמפורט בדוח הצעת המדף.

 

להלן תוצאות המכרז לרכישת יחידות אגרות החוב, שהתקיים ביום 5 בספטמבר, 2018: במכרז נתקבלו 44 הזמנות לרכישת 424,805 יחידות אגרות חוב, מהן 5 הזמנות לרכישת 1,100 יחידות אגרות חוב התקבלו מהציבור, ו-39 הזמנות לרכישת 423,705 יחידות אגרות חוב התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כמפורט בדוח הצעת המדף.

 

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב שנקבע במכרז הינו 0.28%. בהתאם לכך, שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב הינו 0.286904%. בסך הכל תוקצינה 424,805 יחידות אגרות חוב, בהתאם למפורט להלן: 39 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 423,705 יחידות אגרות חוב הנוקבות בשיעור הריבית שנקבע במכרז או בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.

 

5 הזמנות של הציבור לרכישת 1,100 יחידות אגרות חוב הנוקבות בשיעור הריבית שנקבע במכרז או בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

 

החברה תקצה בסך הכל 424,805 יחידות. התמורה ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 424,805,000 ש״ח.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה