צניחה ברווחי חברת שגריר ברבעון ובמחצית השנה, ההכנסות עלו

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני ב-1.1 מיליון ש"ח לעומת רווח של 4.6 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות עלו ב-3% לכ-56 מיליון ש"ח. החברה תחלק דיבידנד של 900 אלף ש’

מערכת ספונסר 27/08/2018 13:06

א+א-

קבוצת שגריר שירותי רכב, ספקית מובילה במתן שירותים לחברות הביטוח ושיתוף והשכרת רכבים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2018. שגריר מדווחת על חלוקה שישית של דיבידנד בהיקף של כ-0.9 מיליון ש"ח. הדיבידנד המצטבר בשבע החלוקות מסתכם לסך כולל של כ-10.7 מיליון ש"ח.

 

דוד מיכאל, מנכ"ל קבוצת שגריר: "במהלך הרבעון הצגנו צמיחה בשני מגזרי הפעילות של החברה. במגזר השירותים לחברות הביטוח, המהווה את חלק הארי בהכנסות החברה, פעלנו להגדלת השירותים המוצעים למבוטחים בתחום שירותי הדרך והגרירה תוך יצירת תמהיל מכירות מוטה רווחיות. רבעון זה הינו השביעי ברציפות בו שגריר מחלקת דיבידנד לבעלי המניות.

 

"במגזר הרכב השיתופי, המשכנו להרחיב את פעילותינו באמצעות כניסה לשלוש ערים נוספות: ירושלים, חיפה וראשון לציון. כמו כן, אנו מתכוונים להתחיל לפעול באופן מלא במלטה, באשדוד ובנתניה ברבעון הקרוב.

 

"אנו מאמינים כי בגו טו מוביליטי, החברה הטכנולוגית מאחורי מיזם הרכב השיתופי קיים פוטנציאל עסקי רב, כפי שבא לידי ביטוי עם אחת מיצרניות הרכב הגדולות בעולם אשר בחרה במערכת Go to לשימוש בכ-200 כלי רכב שיתופיים אותם היא מפעילה במדריד. אנו פונים בימים אלה למספר גופים המתמחים בהשקעות בחברות טכנולוגיה, על מנת לקדם ולאתר השקעות ושיתופי פעולה. כמו כן פועלת החברה לאיתור וגיוס שותף אסטרטגי בחברת הבת קאר2גו אשר עשוי להיות בעל ערך מוסף לקידום יעדיה ומטרותיה של קאר2גו."

 

דגשים עיקריים לרבעון השני של 2018: ההכנסות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ-55.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-3.0% בהשוואה להכנסות של כ-54.3 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2017.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-10.4 מיליון ש"ח (18.6% מההכנסות), קיטון של כ-13.0% בהשוואה לכ-11.9 מיליון ש"ח (22.1% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2017. הקיטון ברווח הגולמי נובע מהרחבת פעילות שיתוף הרכבים לערים נוספות בארץ ובחו"ל והקמת מיזם האופניים השיתופיים המאופיינים בהוצאות גבוהות בשלב הראשוני ומיעוט מנויים, וכן בגידול בעלויות פיתוח המערכת הטכנולוגית (גו טו מוביליטי).

 

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-2.2 מיליון ש"ח (4.0% מההכנסות), קיטון של כ-64.0% בהשוואה לכ-6.3 מיליון ש"ח (11.7% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2017.

 

ה-EBITDA ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-4.6 מיליון ש"ח, קיטון של כ-43.0% בהשוואה לכ-8.2 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2017.

 

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-1.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-4.6 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2017.

 

דגשים עיקריים למחצית הראשונה של 2018: ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכמו בכ-113.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-11.1% בהשוואה להכנסות של כ-107.4 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2017.

 

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-21.3 מיליון ש"ח (18.9% מההכנסות), קיטון של כ-10.0% בהשוואה לכ-23.7 מיליון ש"ח (22.1% מההכנסות) במחצית הראשונה של שנת 2017.הקיטון ברווח הגולמי נובע מהרחבת פעילות שיתוף הרכבים לערים נוספות בארץ ובחו"ל והקמת מיזם האופניים השיתופיים המאופיינים בהוצאות גבוהות בשלב הראשוני ומיעוט מנויים, וכן בגידול בעלויות פיתוח המערכת הטכנולוגית (גו טו מוביליטי).

 

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-6.3 מיליון ש"ח (5.6% מההכנסות), קיטון של כ-50.0% בהשוואה לכ-12.7 מיליון ש"ח (11.9% מההכנסות) במחצית הראשונה של שנת 2017.

 

ה-EBITDAבמחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-11.1 מיליון ש"ח, קיטון של כ-32.5% בהשוואה לכ-16.5 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2017.

 

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2018 הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-9.3 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2017.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת למחצית שהסתיימה ב-30 ביוני 2018 הסתכם בכ-3.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-9.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נובע מהירידה ברווח התפעולי עקב הרחבת הפעילות בתחום הרכב השיתופי, המשך פיתוח המערכת הטכנולוגית בפעילות זו, וכניסה למיזמים חדשים המייצרים תזרים מזומנים שלילי בטווח הקצר.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה