ירידה ברווחי אשטרום במחצית השנה - בין היתר עקב שערי חליפין

הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של 80.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של 89.6 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הכריזה על דיבידנד בסך 25 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 26/08/2018 18:16

א+א- 4

חברת אשטרום פרסמה את הדוח מחצית השנה שלה. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של 80.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של 89.6 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ- 97.3 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ- 90.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדו"ח כלל רווח בסך של כ- 12.1 מיליון ש"ח בשל הפרשי תרגום בקשר לשינוי בשער החליפין של היורו לעומת הפסד בסך של כ-5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות הקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 109.4 מיליון ש"ח לעומת 118 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הקבוצה מהשכרת נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוח בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ-91.5 מיליון ש"ח לעומת 119 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 87.7 מיליון ש"ח לעומת 115.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 4.9 מיליון ש"ח לעומת 3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בסעיף זה נבע, בין היתר, מכך שדמי הניהול שחברת קניונים בישראל בע"מ מעבירה לחברה לא הוצגו בעבר בדוח המאוחד לאור היותה חברת בת שנתוניה אוחדו בדוחות הכספיים ואילו כיום לאור מכירת %50 מזכויות החברה והפיכתה לחברה כלולה נתון זה משוקף בדוח הכספי המאוחד .

רווח )הפסד( נקי החברה סיימה את תקופת הדו"ח בהפסד של כ- 214,85 אלפי ש"ח לעומת רווח של 527,96 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של 165,80 אלפי ש"ח לעומת רווח של 623,89 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. רווח כולל של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ- 366,97 אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של כ- 667,90 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדו"ח כלל רווח בסך של כ- 152,12 אלפי ש"ח בשל הפרשי תרגום בקשר לשינוי בשער החליפין של היורו לעומת הפסד בסך של כ- 860,5 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  בדרכ ככה זה בנדלן

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  chicoland 26/08/2018 21:49

 2. 2
  תסתכל לעומק ולא לשורה התחתונה

  רוב הרווח משעירוך נדלן ומכירת חד פעמית של נכס.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  הדר 26/08/2018 20:23

 3. 3
  את מי מעניין חצי שנה ? תסתכל רבעוני

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  1חנוך 26/08/2018 18:26

 4. 4
  עליה חזקה ברווחים ברבעון השני

  גם מול המקביל וגם מול הקודם
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  chicoland 26/08/2018 18:19