ישרוטל רוכשת עם אחרים בנין מסחרי בדיזינגוף ת”א ותהפוך אותו למלון

מדובר בבניין לשימור בן 3 קומות וקומה מסחרית הממוקם ברחוב דיזינגוף 97 ו-99 בתל אביב בשטח רשום של 128,1 מ"ר

מערכת ספונסר 21/08/2018 15:10

א+א-

ישרוטל מוסרת כי חברת בת בבעלותה המלאה חתמה על הסכם עם צד שלישי, שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה לרכישת 41% מזכויות הבעלות בבניין לשימור בן 3 קומות וקומה מסחרית הממוקם ברחוב דיזינגוף 97 ו-99 בתל אביב בשטח רשום של 128,1 מ"ר. בכוונתה להקים במקום מלון. 41% נוספים מזכויות הבעלות בנכס נרכשו ע"י חברה בת של חברת בנייני העיר הלבנה אחזקות ויתר זכויות הבעלות בנכס תתחלקנה בין שתי חברות נוספות. נכון למועד זה הנכס משמש כבניין מגורים וקומת מסחר.

 

בתמורה לרכישת הנכס תשלם החברה סך של כ-32 מיליון ₪ בתוספת מע"מ. במעמד החתימה שולם סך שווה ערך ל-25% מעלות הרכישה והיתרה תשולם במועד השלמת העסקה, עד סוף חודש מרץ 2019 ובכפוף להתקיימות תנאים סטנדרטיים לעסקאות דומות. החברה תממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים. בכוונת הרוכשת והחברות הנוספות להקים באופן משותף בנכס מלון עירוני וכן קומת מסחר שתושכר לצדדים שלישיים. הקמת המלון כאמור כפופה לתכניות שתוגשנה לאישור. אמדן ההשקעות הצפויות בנכס לאחר רכישתו לצורך הקמת המלון, הינו כ-76 מיליון ₪

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה