חדשות שוק ההון

הרווח הרבעוני של לודן נחתך למרות עלייה של כ-11% בהכנסות

ההכנסות הרבעוניות של החברה צמחו לכ-149 מיליון שקל כתוצאה מגידול מסוים בהיקפי הפעילות בישראל ומהתחזקות האירו מול השקל. הרווח הנקי ירד מ-2.8 ל-0.7 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 20/08/2018 13:35

א+א-

חברת לודן הנדסה, העוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות התעשייה התהליכית, אספקת מערכות כרטוס חכם לתחבורה הציבורית ופרויקטים באנרגיה מתחדשת, פרסמה היום את דוחותיה לרבעון השני של 2018.

 

ההכנסות ברבעון השני של 2018 הסתכמו בכ-148.58 מיליון שקל, גידול של 10.8% לעומת הכנסות של כ-134.08 מיליון שקל ברבעון השני של 2017. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול מסוים בהיקפי הפעילות בישראל ומהתחזקות האירו מול השקל.

 

בחלוקה לפי מגזרים, ברבעון השני של 2018: הכנסות מגזר חטיבת ההנדסה הסתכמו בכ-98.92 מיליון שקל, עלייה של כ-17.3% בהשוואה להכנסות של כ-84.29 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017. הגידול בהכנסות בחטיבת ההנדסה לעומת התקופה המקבילה אשתקד מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות בישראל ומהתחזקות האירו מול השקל.

 

הכנסות חטיבת התוכנה והבקרה הסתכמו בכ-34.18 מיליון שקל, ירידה של 4% בהשוואה להכנסות של 35.63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות חטיבת אנרגיה ואיכות הסביבה הסתכמו בכ-15.47 מיליון שקל לעומת כ-14.15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-20.23 מיליון שקל (13.6% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של כ-19.19 מיליון שקל (14.3% מסך ההכנסות). הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקרו לגידול בעלויות השכר ובהפרשות לסוציאליות.

 

הרווח התפעולי אחרי הוצאות אחרות, נטו ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-4.4 מיליון שקל, המהווה כ-3% מסך ההכנסות לעומת כ-5.83 מיליון שקל המהווה כ-4.3% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי ובשיעורו נובעת מקיטון בהיקפי הפעילות וגידול בהוצאות האחרות.

 

הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-673 אלף שקל, לעומת רווח נקי של 2.83 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2018 היה חיובי והסתכם בכ-10.3 מיליון שקל, מתוכו חלק פרמננטי של כ-4.8 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי ברבעון המקביל אשתקד.

 

ארנון אהרון, מנכ"ל משותף בלודן חברה להנדסה: "הרבעון השני של 2018 התאפיין בצמיחה של 17.3% בפעילות חטיבת ההנדסה. הבחירה בלודן על פני חברות מתחרות בתחום ההנדסה מעידה על מעמדנו כחברה מובילה ובעלת מוניטין גבוה בתחום זה. אנחנו מקיימים תהליכי אסטרטגיה ובחינה מעמיקה של פעילויות מפסידות לצורך הכנת תכנית התייעלות ורה ארגון".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה