חדשות שוק ההון

אילקס: הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-29% ל-12.2 מיליון ש”ח

ההכנסות נטו גדלו ברבעון השני בכ-5% לעומת אשתקד, במונחים דולריים נרשם גידול של כ-6%. שיפור משמעותי ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי

מערכת ספונסר 20/08/2018 09:00

א+א-

 אילקס מדיקל מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018: ההכנסות נטו ברבעון גדלו בכ- 5% לעומת אשתקד. במונחים דולריים נרשם גידול של כ- 6%. שיפור משמעותי ברווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי – שיעור הרווח עמד ברבעון על 33.1% לעומת 26.5% אשתקד. הרווח התפעולי צמח ברבעון בכ- 56% לעומת אשתקד, ה- EBITDA ברבעון עלה בכ- 41% לעומת אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בכ- 29% לעומת אשתקד.

 

לאחר תאריך המאזן הודיעה החברה כי Hologic חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם Clinton Health Access Initiative ו- MedAccess, לאספקת מכשור וריאגנטים לביצוע בדיקות איידס, צהבות וסרטן צוואר הרחם באפריקה. יישום השת"פ יתבצע באמצעות אילקס.

 

תמי גלילי, מנכ"לית החברה, מסרה: "אנו מסכמים רבעון טוב עם צמיחה בהכנסות, שעורי הרווחיות וברווח הנקי. השיפור המשמעותי נבע בעיקר מביצועים חזקים במגזר הדיאגנוסטיקה, כולל תרומה מהפעילות החדשה באפריקה אשר נרשמה במהלך ברבעון ודיווחנו עליה אחרי תאריך המאזן הקודם. לצד זאת, הפעילות בישראל ממשיכה לצמוח ומהווה עדות לעוצמת החברה ומובילות השוק שלה בתחומי פעילותה המסורתיים. לאחרונה דיווחנו על שת"פ Hologic לאספקת מכשור וריאגנטים לביצוע בדיקות איידס, צהבות וסרטן צוואר הרחם באפריקה. אנו אחראים על יישום שת"פ זה ומקווים כי יהווה פתח להזדמנויות עסקיות נוספות עבורנו באפריקה."

 

דגשים לתוצאות: ההכנסות נטו ברבעון השני גדלו בכ- 5% והסתכמו בכ- 140.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 133.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במונחים דולריים גדלו ההכנסות ברבעון בכ- 6%. ההכנסות נטו במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 275.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 271.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במונחים דולריים גדלו ההכנסות בתקופה בכ- 6%.

 

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ- 32% והסתכם בכ- 46.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 35.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה עלה ועמד ברבעון על כ- 33.1% לעומת 26.5% אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה עלה בכ- 23% והסתכם בכ- 86.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 70.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה עלה ועמד בתקופה על כ- 31.5% לעומת 26.1% אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ- 56% והסתכם בכ- 19.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 12.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה צמח בכ- 36% והסתכם בכ- 32.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 24.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון גדל בכ- 41% והסתכם בכ- 25.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 18.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במחצית הראשונה של השנה גדל בכ- 28% והסתכם בכ- 45.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 35.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בכ- 29% והסתכם בכ- 12.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם במחצית הראשונה של השנה 19.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 21 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הראשון נרשם גידול משמעותי בהוצאות המימון לעומת הכנסות מימון ברבעון הראשון אשתקד אשר נבעו בעיקר בגין הפסדים בגין הפרשי שער ומשינוי בשווי ההוגן של נגזרים כתוצאה מעלייה בשער הדולר.

 

לאחר תאריך המאזן ב-29 ביולי 2018, הודיעה החברה כי Hologic חתמה על הסכם לשיתוף פעולה עם Clinton Health Access Initiative ו- MedAccess, לאספקת מכשור וריאגנטים לביצוע בדיקות איידס, צהבות וסרטן צוואר הרחם באפריקה. בהתאם להסכם בין החברה וHologic-, יישום השת"פ הנ"ל יתבצע באמצעות קבוצת אילקס, בהיותה המפיץ הבלעדי של מוצרים אלה במדינות הסאב סהרה, אפריקה.

 

כחלק משת"פ זה נבחרה הולוג’יק על ידי UNICEF - United Nations International Children’s Emergency Fund) קרן החירום הבינלאומית של האומות המאוחדות לילדים) לספק ריאגנטים לביצוע בדיקות איידס ב-4 מדינות באפריקה: מלאווי, טנזניה, אוגנדה וזימבבואה ובגין כך החברה מעריכה כי תהיה זכאית לעמלה בהיקף כולל של כ-4 מיליון דולר על פני שלושת השנים הקרובות.

 

דגשים עיקריים למגזרי הפעילות של החברה: מגזר הדיאגנוסטיקה: ההכנסות ברבעון גדלו בכ- 19% והסתכמו בכ- 73 מיליון ש"ח לעומת כ- 61.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במונחים דולריים ההכנסות ברבעון צמחו בשעור דומה. ההכנסות במחצית הראשונה של שנה גדלו בכ- 8% והסתכמו בכ- 144.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 133.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במונחים דולריים ההכנסות בתקופה גדלו בכ- 12%. הגידול נובע בעיקר מעסקאות חדשות בתחום.

 

הרווח הגולמי צמח ברבעון בכ- 46% והסתכם בכ- 27.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 18.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה ועמד על כ- 37.3% לעומת 30.3% אשתקד. הרווח הגולמי צמח במחצית הראשונה של השנה בכ- 29% והסתכם בכ- 51.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 40.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה ועמד על כ- 35.7% לעומת 29.9% אשתקד.

 

הרווח התפעולי (לא כולל הכנסות אחרות) צמחברבעון בכ- 64% והסתכם בכ- 15.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 9.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי (לא כולל הכנסות אחרות) צמח במחצית הראשונה של השנה בכ- 30% והסתכם בכ- 27.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 21.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי במחצית הראשונה קוזז בחלקו מגידול בהוצאות מכירה, שיווק והנהלה וכלליות אשר נבעו, בין היתר, מהוצאות הקשורות לפיתוח הפעילות בסאב סהרה ובישראל.

 

ה-EBITDA ברבעון גדל בכ- 53% והסתכם בכ- 17.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 11.7 מיליון ש"ח אשתקד. ה-EBITDA במחצית הראשונה של שנה גדל בכ- 27% והסתכם בכ- 33 מיליון ש"ח לעומת כ- 26 מיליון ש"ח אשתקד.

 

 מדטכניקה - מגזר שיווק ציוד רפואי ומדעי: ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 61.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 68.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במונחים דולריים ההכנסות קטנו בשיעור דומה. ההכנסות במחצית הראשונה של שנההסתכמו בכ- 120.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 129.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במונחים דולריים ההכנסות קטנו בשיעור נמוך יותר של 3%.

 

הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 8% והסתכם בכ- 17.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 15.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה ועמד על כ- 28% לעומת כ- 23.3% אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנה גדל בכ- 10% והסתכם בכ- 31.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 28.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עלה ועמד על כ- 26.3% לעומת כ- 22.3% אשתקד. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת מעסקאות קפיטליות ברווחיות גבוהה.

 

הרווח התפעולי (לא כולל הכנסות אחרות) הסתכם ברבעון בכ- 4.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 4.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי (לא כולל הכנסות אחרות) צמח במחצית הראשונה של שנה בכ- 28% והסתכם בכ- 7 מיליון ש"ח לעומת כ- 5.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ- 7.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 7.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 13 מיליון ש"ח לעומת כ- 11.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה