חדשות נדל”ן

אדרי-אל תמכור את מתחם גיבור בקרית שמונה בהפסד של כ-9 מ’ ש”ח

החברה חתמה על הסכם למכירת מלוא זכויותיה בנכס הידוע כמתחם מפעל גיבור בסכום כולל של כ-12.8 מיליון ש"ח; תזרים המזומנים שינבע לחברה מהעסקה צפוי להסתכם ב-10 מ’ ש"ח

מערכת ספונסר 30/07/2018 16:05

א+א-

חברת אדרי-אל מדווחת כי לאחר שהתקבל אישור הדירקטוריון, התקשרה החברה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בה למכירת מלוא זכויותיה בנכס הידוע כמתחם מפעל גיבור בקריית שמונה, נקיות מכל שיעבוד, חוב, עיקול, משכון, משכנתא או זכויות צד ג’ כלשהן ובתמורה לסכום כולל של כ-12.8 מיליון ש"ח בצרוף מע"מ כדין.

 

עסקת המכר כפופה לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) לנאמן אגרות החוב, לחתום על מכתב כוונות. החלטת מחזיקי אגרות החוב כאמור עתידה להתקבל היום (שני). להערכת החברה, תזרים המזומנים שינבע לחברה וההפסד הצפוי שתרשום החברה בעקבות מכירת הממכר (לאחר תשלום/ניכוי הוצאות מכירה, הוצאות הקשורות בממכר, מיסים ועלויות הכרוכות בהריסת המבנים הקיימים) נאמדים בכ-10 מיליון ש"ח וכ-9 מיליון ש"ח, בהתאמה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה