חדשות אנליסטים

המלצה על גולד בונד באפסייד של עד 60%: ”רווחיות גבוהה ביחס למתחרות”

לילך גראוס מרוסאריו מעריכה את השווי למניה בטווחים של בין 174.6-194.6 ש"ח למניה, אפסייד של 44%-60%, תלוי בשווי הנגזר למספנות ישראל

מערכת ספונסר 26/07/2018 10:19

א+א-

רוסאריו ייעוץ ומחקר משיקים סיקור לחברת גולד בונד. להלן הנקודות העיקריות מהסקירה של האנליסטית לילך גראוס:

 

"פעילות החברה – גולד בונד מפעילה מסוף מטענים ומחסנים חופשיים, כאשר פעילותה מרוכזת באשדוד, סמוך לשטח נמל אשדוד. בנוסף, החברה מחזיקה ב-25% ממניות מספנות ישראל בע"מ במישרין ובעקיפין. פעילות החברה נחלקת ל-4 מגזרי פעילות: פעילות מסוף מכולות מלאות (FCL) - הכוללת מתן שירותי מסוף ואחסנת מכולות מלאות ליבוא ויצוא, לרבות מכולות קירור ומכולות ריקות. פעילות מסוף מטענים – מכולות לריקון (LCL) הכוללות קליטת מכולות ריקות, פריקה וריקון של המכולות ופיצול המטענים ללקוחות. פעילות חופשית - כוללת שירותי אחסנה, הפעלת מרלו"ג והובלת מכולות. שירותי אחסנה למכולות ומטענים לאחר שחרורם מהמכס. פעילות אחרת - כוללת השכרת שטחים ומחסנים.

 

"תחרות - גורמי התחרות בפעילות החברה נחלקים לשניים: המסופים ה"יבשים", הפרטיים, וחברות הנמל עצמן, באשדוד ובחיפה. בענף קיימת תחרות גדולה על לקוחות, אך נציין כי מכירת אחזקות צים במניות אוברסיז, יאפשרו לחברות המתחרות בענף ובפרט חברת גולד בונד, לעבוד עם לקוח גדול נוסף. 

 

"סיכונים: מעבר לחשיפת החברה לסיכוני המאקרו, לחברה חשיפה לסיכונים ענפיים כגון תעריפים מפוקחים, שביתות והשבתות במכס ובנמלים, הקמת נמלים נוספים וכניסת מתחרים נוספים לענף.

 

"אסטרטגיה - לטווח הארוך, מתמקדת החברה בהרחבת הפעילות הקיימת וכניסה לתחומים סינרגטיים לפעילותה. כמו כן, החברה ממשיכה לבחון כניסה לתחום פעילות המסחר המקוון (E-COMMERCE), ולהקים מרכז לוגיסטי-רובוטי בשטחים המצויים בהחזקתה. בנוסף, משקיעה החברה בפיתוחים טכנולוגים מתקדמים שיאפשרו לה לייעל תהליכים ולהקטין עלויות.

 

"דיבידנדים - לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה תחלק דיבידנד פעמיים בשנה בשיעור של עד 40% מרווחיה השוטפים.

 

"השקפת רוסאריו ומנועי צמיחה: החברה הינה מהמובילות בענף. בבעלות החברה שטחי אחסון מהגדולים באזור נמל אשדוד ובמיקום אסטרטגי. בנוסף, בשטח החברה מצוי מסוף רכבת המאפשר לחברה לשנע מטענים בין נמל אשדוד לנמל חיפה. כמו כן, לאחרונה שכרה מחנ"י (חברת נמלי ישראל) 65 דונם באזור נמל חיפה. הגדלת אחיזתה של החברה באזור חיפה תקטין את ריכוזיותה הגיאוגרפית ותגדיל את היקף השירותים שלה, בין היתר בשל הגדלת פריסת תחנות הרכבת והגברת יכולות השינוע של החברה. להערכתינו, השטח החדש צפוי להגדיל ההכנסות של החברה, בין היתר בשל הגברת הסינרגיה בין החברה למספנות ישראל. נדגיש כי כיום היקף השירותים שנותנת החברה למספנות מצומצם. הגברת הסינרגיה בין החברות עשויה לצמצם עלויות הובלה ואיחסון למספנות ולהגדיל את הרווחיות של כל אחת מהחברות.

 

"פעילות ה- E-COMMERCE ולוגיסטיקה -הגידול בפעילות המסחר המקוון (e-commerce), הצורך במרכזי אחסון ומיקור החוץ של הפעילות הלוגיסטית ע"י חברות השואפות להתמקד בפעילות הליבה שלהן, יתרמו להערכתנו לצמיחת החברה. רווחיות החברות בתחום מושפעת במידה רבה מהיכולת שלהן לתת יותר שירותים לכל לקוח (one stop shop). אנו מעריכים כי לחברה יתרון מול מתחרותיה בשל הבעלות על הקרקעות והחוזקה הפיננסית שלה. כמו כן, התייעלות החברות בתחום מושפעות במידה רבה מהשקעותיהן בטכנולוגיות חדשות – החברה משקיעה במערכות מידע וטכנולוגיות חדשות כדי לייעל תהליכים ולהפחית בעלויות. כך למשל, לאחרונה השקיעה החברה כ-15 מיליון ש"ח ברכישת 2 מנופים אשר ירחיבו את יכולתה לספק שירותים ויגדילו את כושר האחסנה של החברה בשעורים של כ-30% נוספים. בנוסף, במידה ואמזון תרחיב פעילותה לישראל, אנו מעריכים כי לגולד בונד יתרון מול מתחרותיה בענף, ביכולת לספק שירותים לחברת ענק כמו אמזון.

 

"רווחיות החברה גבוהה ביחס למתחרותיה בענף כתוצאה, בין היתר, מהעובדה שבבעלותה שטחים בקרבת הנמל. נציין כי שטחים אלו מופיעים במאזן החברה תחת סעיף רכוש קבוע, במחירי עלות (כ-100 מיליון ש"ח), כאשר מבדיקת עסקאות דומות שנעשו באזור, קרקעות אילו שוות למעלה מ-300 מיליון ש"ח. בנוסף, לחברה נסיון רב שנים ויכולות מקצועיות שמאפשרות לה לתת ללקוחותיה מגוון שירותים רחב ויכולת להתמודד עם התחרות הגוברת בענף. אנו מאמינים כי התרחבות וצמיחת תחום ה-e-commerce צפויה לספק לחברות מסוג זה מנועי צמיחה עתידיים ולחזק את תחום ה-FCL וה-LCL. החברה הצהירה על כוונותיה להקים מרלו"ג בשטחיה. מרלו"ג דורש השקעה כספית גדולה ובשל עמידותה הפיננסית של החברה, יש לה יתרון בכך.

 

"החברה מחזיקה כ-25% בחברת מספנות ישראל בע"מ. ב-2017 הגדילה החברה את אחזקותיה במספנות בשעור של 4.75%, לפי עסקה המשקפת שווי של כ-726 מיליון ש"ח למספנות. שווי גולד בונד מושפע במידה רבה משווי אחזקתה במספנות. רווחיות מספנות ב-2017 עלתה בשעורים דו ספרתיים וה-EBITDA הוכפל בעיקר בשל כניסתה של החברה לפעילות המלט. בשל כך, להערכתינו באחזקה זו חבוי פוטנציאל גדול להצפת ערך.

 

"שווי ומומנטום: תמחרנו את גולד בונד במודל DCF המופעל עד שנת 2020 כמייצגת. רמת הסיכון הענפית נחשבת לבינונית ובשל כך, השתמשנו בשעור WACC של 9% ושעורי צמיחה של 2% בשנה מייצגת. נדגיש כי השווי ההוגן של החברה תלוי במידה רבה בשווי אחזקתה במספנות ישראל ולכן אנו מעריכים את שווי למניה בטווחים של בין 174.6-194.6 ש"ח למניה (upside של 44%-60%) תלוי בשווי הנגזר למספנות. כמו כן, כדי לשקף את עודף השווי על הבעלות לקרקעות, הנחנו במודל Sell&Lease Back על הקרקעות שבבעלותה. כלומר, הוספנו לעלות המכר דמי שכירות שנתיים של כ-18 מיליון ש"ח ולשווי החברה המתקבל מה-DCF, הוספנו את שווי הקרקעות בפועל בניכוי מס וזאת על סמך הערכות על בסיס עסקאות דומות שנעשו באיזור. מבדיקה שעשינו הערכות השכירות מול שווי הקרקעות משקפות תשואה של כ-5.4% על הקרקע. כאן עלינו לציין כי אחוז החזקות הציבור בחברה נמוך מאד ביחס לגודלה ואנו תקווה כי מצב זה ישתפר בעתיד".

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה