חדשות שוק ההון

חממה סחר המירה הלוואה בסך 17 מיליון ש”ח ממסגרת האשראי להלוואה של 3 שנים

קרן ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית קבועה בשיעור שנתי של 3.3%. פרעון ההלוואה יתבצע אחת לרבעון עד לסילוק מלוא ההלוואה

מערכת ספונסר 30/05/2018 13:26

א+א-

 חממה סחר מודיעה כי ביום 29 במאי 2018 ,אישר דירקטוריון החברה המרת סך של 17 מיליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי החתומה והמנוצלת של החברה באחד מהתאגידים הבנקאיים מהם החברה נוטלת אשראי, להלוואה לתקופה של 3 שנים.

 

קרן ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית קבועה בשיעור שנתי של 3.3%. פרעון ההלוואה יתבצע אחת לרבעון עד לסילוק מלוא ההלוואה.

 

בנוסף, התחייבה החברה כלפי התאגיד הבנקאי, לעמידה בהתניות פיננסיות ובמגבלות נוספות, בדומה לאלו החלות על החברה מכוח אג"ח ג’ של החברה ומכוח הלוואה נוספת לזמן ארוך שנטלה החברה בשנת 2016, בשינויים לא מהותיים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה