כפרית חתמה על מזכר הבנות לרכישת חברה בארה”ב בכ-36 מיליון דולר

כתוצאה מרכישת החברה בתחום התוספים לתרכיזים בשוק הפלסטיק, כפרית צפויה להרחיב את עסקיה בשוק התרכיזים במדינות צפון אמריקה בכלל ובארה"ב בפרט

מערכת ספונסר 15/04/2018 08:39

א+א-

חברת כפרית תעשיות מדווחת כי נחתם מזכר הבנות מתוקן עם חברה אמריקאית אשר עוסקת בתחום התוספים לתרכיזים בשוק הפלסטיק, בקשר עם רכישת פעילות המוכרת וכלל נכסיה בתמורה לסך משוער של כ-36 מיליון דולר. התמורה המשוערת כפופה לממצאי בדיקת נאותות והתאמות נדרשות בהתאם לדוחותיה הכספיים המבוקרים של המוכרת לשנת 2017 אשר אמורים להיות מושלמים עד ל-30.6.2018.

 

בנוסף, צפויה החברה להתקשר בהסכם ייעוץ עם הבעלים של המוכרת. החברה תרכוש מהמוכרת את נכסיה, לרבות את המלאי והרכוש הקבוע של המוכרת, מפעלה, רישיונותיה, לקוחותיה וכן זכויות הקניין הרוחני שלה. כמו כן, כוללת העסקה את רכישת המקרקעין בו ממוקם מפעלה של החברה.

 

 בכפרית מבהירים כי ההתקשרות המתוארת לעיל כפופה להשלמת המשא ומתן בין הצדדים, השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה וחתימה על הסכם מפורט. החברה מעריכה כי השלמת העסקה תהיה כפופה להתקיימות תנאים מתלים, ובהם קבלת אישורי צדדי ג’ לעסקה.

 

כתוצאה מהרכישה, החברה צפויה להרחיב את עסקיה בשוק התרכיזים במדינות צפון אמריקה ובארה"ב בפרט.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה