חדשות נדל”ן

קב’ לוזון: רונסון רוכשת חלק מפרויקט נדל”ן בוורשה בכ-82 מיליון ש”ח

החברה הבת המוחזקת 66% תרכוש מ-GCH מניות של מספר חברות פרויקט, המחזיקות נכסים מסוימים בפרויקט הנדל"ן Nova Królikarnia, וכן את מלוא ההלוואות שניתנו להן על ידי GCH

מערכת ספונסר 01/04/2018 11:55

א+א-

לוזון קבוצה מודיעה כי רונסון אירופה, חברה בת המוחזקת על-ידה בשיעור של כ-66%, אשר הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בוורשה, פולין, הודיעה כי התקשרה בהסכם עם GCH, במסגרתו תרכוש מניות של מספר חברות פרויקט, אשר הינן הבעלים של נכסים מסוימים המצויים בפרויקט הנדל"ן Nova Królikarnia הממוקם בוורשה, וכן תרכוש את מלוא ההלוואות שניתנו על ידי GCH לחברות הפרויקט האמורות, וזאת תמורת סך כולל של כ-83.8 מיליון זלוטי (המהווה כ-81.9 מיליון ש"ח במועד ההתקשרות).

 

פרויקט נובה הינו פרויקט נדל"ן יזמי למגורים, הכולל מספר שלבים המצויים בשלבי פיתוח שונים - אשר בחלקם הושלמה הבניה, חלקם מצויים בבניה, וחלקם קרקעות לפיתוח. הסכם הרכש מתייחס לשלבי הפרויקט אשר בהם הושלמה הבניה ואלה המצויים בבניה. כפי שמתואר בדיווחי החברה, כי במסגרת "עסקת רונסון" שהושלמה בחודש דצמבר 2016 מכרה רונסון את מלוא זכויותיה בפרויקט נובה האמור ל- GCH תמורת רכישת מלוא החזקותיה של GCH ברונסון על-ידי רונסון.

 

בהתאם להסכמות שבין הצדדים האמורים, רונסון המשיכה וממשיכה לנהל את פרויקט נובה, אף לאחר מכירתו ל- GCH ,תמורת דמי ניהול.

 

לפי הסכם הרכש, חלק ממחיר הרכישה בסך של 23.8 זלוטי ישולם על ידי רונסון ל- GCH במועד השלמת העסקה לפי הסכם הרכש, אשר נקבע ליום 10 באפריל 2018, ויתרת התמורה בסך של כ- 60 מיליון זלוטי תשולם על-ידי רונסון בתשלומים תוך 12 חודשים ממועד ההשלמה. כמו כן, במועד ההשלמה יתקשרו רונסון ו- GCH בהסכם נוסף במסגרתו יוענקו לרונסון שלוש אופציות לרכישה של מניות של שמונה חברות פרויקט נוספות המחזיקות בחלקים נוספים של פרויקט נובה, אשר נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים ואשר מיועדים לתחילת הקמה בשנתיים הקרובות.

 

מחיר המימוש הכולל לרכישת מלוא ההחזקות בחברות הפרויקט הנוספות האמורות, עם מימושן של שלוש אופציות הרכש, מסתכם בכ-78.9 מיליון זלוטי (המהווה כ- 77 מיליון ש"ח במועד ההתקשרות). אופציית הרכש הראשונה ניתנת למימוש על-ידי רונסון עד לחודש אפריל 2019 תמורת תשלום סך של כ-33.9 מיליון זלוטי, בשני תשלומים; אופציית הרכש השניה ניתנת למימוש על-ידי רונסון עד לחודש אוקטובר 2019 תמורת תשלום סך של כ- 35.1 מיליון זלוטי, בשני תשלומים; ואופציית הרכש השלישית ניתנת למימוש עד לחודש אפריל 2020 תמורת תשלום סך של כ- 9.9 מיליון זלוטי עד למועד האמור. רונסון תידרש לשאת בתשלום בסך מקסימלי נוסף של כ- 11.9 מיליון זלוטי, במקרה שבו היא לא תממש את כל שלוש האופציות עד למועדים שנקבעו בהסכם.

 

במסגרת העסקה האמורה, העניקה רונסון ל- GCH ביטחונות מקובלים, הכוללים משכנתאות, שעבודים על המניות הנרכשות והצהרות בהתייחס לאירועים של פירוק מרצון, וזאת לצורך הבטחת התחייבויות רונסון על פי הסכם הרכש והסכם אופציות הרכש. בהתאם להסכם הרכש, לאחר השלמת העסקה, תמשיך רונסון לנהל את פרויקט נובה במלואו, לרבות חלקו של הפרויקט הרלוונטי להסכם אופציות הרכש.

 

בכללותו, פרויקט נובה כולל יחידות דיור בשטח כולל של כ- 5,000 מ"ר עיקרי למכירה אשר מועד מסירתן מתוכנן להתבצע בשנת 2018; יחידות דיור בשטח כולל של כ-5,700 מ"ר עיקרי למכירה, המצויות בשלבי בניה אשר מועד השלמתן מתוכנן להסתיים במהלך הרבעון השני של שנת 2018 ;יחידות דיור בשטח כולל של כ- 5,600 מ"ר עיקרי למכירה, המצויות בשלבי בניה אשר מועד השלמתן מתוכנן להסתיים במהלך שנת 2019 ;וכן קרקעות עם זכויות בניה למגורים. השטח הכולל של פרויקט נובה הינו כ-24.4 אלף מ"ר עיקרי למכירה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה