חדשות נדל”ן category name

הרווח הנקי של מדיפאואר ב-2017 הסתכם בכ-5.5 מיליון דולר לעומת 3.9 מיליון דולר ב-2016

הכנסות החברה בשנת 2017 הסתכמו בכ- 15.3 מיליון דולר לעומת סך של כ- 11.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 29%

מערכת ספונסר 28/03/2018 09:31

א+א-

מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב המתמחה ברכישה, ניהול והשבחה של מרכזים מסחריים, אשר בשליטת יזם ההיי טק יאיר גולדפינגר (כ- 52%), פרסמה את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2017.

 

הכנסות החברה בשנת 2017 הסתכמו בכ- 15.3 מיליון דולר לעומת סך של כ- 11.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 29%. העליה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד מיוחסת בעיקר להשלמת רכישת שלושה נכסים בארה"ב במהלך שנת 2016 אשר תרמו באופן מלא בשנת 2017 וכן מרכישת שני נכסים נוספים במהלך שנת 2017 אשר באו לידי ביטוי באופן חלקי ממועד הרכישה ועד תום שנת 2017.

 

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 4.4 מיליון דולר לעומת סך של כ- 3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 26%. ה- NOI בשנת 2017 הסתכם בכ- 10.1 מיליון דולר לעומת כ- 7.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 29%. הנובע בהשלמת רכישתם של שלושה נכסים במהלך שנת 2016 ושני נכסים בשנת 2017. ה- NOI ברבעון הסתכם בכ- 2.9 מיליון דולר לעומת כ-2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 20%. ה- NOI מנכסים זהים בשנת 2017 הסתכם בכ- 6.4 מיליון דולר, צמיחה של 3.2% ביחס לשנת 2016. ה- FFO בשנת 2017 הסתכם בכ- 4.3 מיליון דולר לעומת כ- 2.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 85%. ה- FFO ברבעון הסתכם בכ-1.3 מיליון דולר לעומת כ- 0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 86%.

 

הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם בכ- 5.5 מיליון דולר, לעומת כ- 3.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה ברווח הנקי בהיקף של כ- 41% נובעת הן מגידול עקבי בפעילות החברה והן מירידה בהוצאות המיסים המיוחסת בעיקר לרפורמת המס בארה"ב. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 3.5 מיליון דולר, לעומת כ- 2.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי ל- 31.12.2017 עמד על 258.9 מיליון ש"ח (כ- 74.6 מיליון דולר) לעומת כ- 201 מיליון ש"ח (כ- 52.2 מיליון דולר) בתום שנת 2016.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ל- 31.12.2017 הסתכם ב- 224.9 מיליון ש"ח (כ-64.8 מיליון דולר), לעומת כ- 165 מיליון ש"ח (כ- 42.9 מיליון דולר) בתום שנת 2016. עיקר השינוי מיוחס לגיוסי ההון שביצעה החברה בינואר ובדצמבר 2017 וכן לרווח לתקופה. החוב הפיננסי נטו של החברה לתאריך הדיווח הינו 105.7 מיליון דולר המהווה 56% מסך המאזן נטו (בניטרול מזומנים ופיקדונות מיועדים ומוגבלים).

 

לאחר תקופת הדוח המשיכה החברה ביישום האסטרטגיה העסקית שלה: רכישת חלקו של השותף בנכס בארה"ב - לאחר תאריך המאזן רכשה החברה את חלקו של השותף (25%) בנכס Hannaford Plaza בניו יורק, תמורת כ-2.4 מיליון דולר. כיום הנכס בבעלותה המלאה של החברה וההון המיוחס לבעלים של החברה צפוי לגדול בכ-1.7 מיליון דולר

 

רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר מסר: "שנת 2017 הייתה שנה נוספת של צמיחה בפעילות העסקית כפי שבאה לידי ביטוי בכל הפרמטרים וביניהם בשורת ההכנסות, הרווח ה-NOI וה- FFO. תוצאות אלו הושגו בין היתר הודות ליישום מוצלח ועקבי של האסטרטגיה העסקית הכוללת הרחבת פרוטפוליו הנכסים שלנו בצפון מזרח ארה"ב על ידי רכישה ממוקדת של נכסים קהילתיים המספקים שירותים בסיסיים. אנו פועלים להתאמת תיק הנכסים למגמות העדכניות בתחום כך שחלקה של הקמעונאות הקלאסית בנכסינו נמצא בירידה ומאידך תחום השירותים וההסעדה נמצא במגמת עליה. הניהול האקטיבי של הנכסים מאפשר לנו לשמור על רמת תפוסה גבוהה של הנכסים אשר נכון לתום שנת 2017 עמדו על כ- 97% תוך הארכת חוזי השכירות.

 

"כמו כן, אנו נערכים להמשך מגמת הצמיחה ובשנת 2017 פעלנו לגיוון מקורות האשראי ולחיזוק מבנה ההון באמצעות שני גיוסי הון מוצלחים. אנו ממשיכים לפעול לאיתור נכסים נוספים לרכישה בצפון מזרח ארה"ב אשר עונים על הקריטריונים שהגדרנו לעצמנו ותואמים את האסטרטגיה העסקית שלנו. אנו מאמינים כי ההתמקדות העסקית בשילוב הניסיון והידע שצברנו ימשיכו להניב פירות גם בעתיד תוך השאת רווחים לכלל בעלי מניותינו."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה