ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין (ריט) הגדולה בישראל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות השנתיות ולרבעון הרביעי של שנת 2017.

 

NOI - הכנסות מנכסים בניכוי הוצאות תפעול ישירות:ברבעון הרביעי של שנת 2017 עלה ה-NOI ל-70.2 מיליון ₪ בהשוואה ל-63.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד - גידול של כ-10%. בשנת 2017 כולה, צמח ה-NOI לכ-271 מיליון ₪, עלייה של כ-14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מהגידול במצבת הנכסים של החברה וכתוצאה מהמשך תהליכי השבחה והחלפת שוכרים במספר נכסים. אומדן החברה לשנת 2018 הינו 288-291 מיליון ₪ - המשקף צמיחה שנתית צפויה של כ-7%.

 

FFO ריאלי: ברבעון הרביעי של השנה עלה ה- FFO הריאלי לכ- 52.2 מיליון שקלים, עלייה של כ- 13% בהשוואה לכ- 46.3 מיליון שקל, ברבעון הרביעי של 2016. בשנת 2017 הסתכם ה-FFO הריאלי של החברה בכ-199 מיליון שקל, עלייה של כ-17%, בהשוואה לשנת 2016, אז עמד FFO הריאלי של החברה על כ-170 מיליון ש"ח. אומדן החברה לשנת 2018 הינו 216-218 מיליון ₪ - אומדן המשקף צמיחה שנתית צפויה של כ – 10%.

 

שיעור הריבית המשוקללת של אג"ח החברה ממשיך לרדת, ועמד ליום 31 בדצמבר 2017 על 2.15% בלבד. דבר זה הוביל לפער שיא של כ-5.3% בין עלות החוב לשיעור תשואת הנכסים המשוקללת, העומדת על כ-7.46%.

 

הונה העצמי של החברה בשנת 2017 גדל בכ-18% בהשוואה לשנת 2016, ומסתכם בכ- 2.1 מיליארד ₪.

 

הוצאות המימון נטו של החברה, בשנת 2017, הסתכמו בכ-25.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-42.3 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון נטו, כוללות הכנסה חד פעמית של כ-17 מיליון ₪, הנובעת מהחלפת האג"ח שביצעה החברה במהלך 2017.

 

שיעור תפוסת הנכסים של החברה נותר יציב וגבוה עם 99% אחוזי תפוסה.

 

תיק הנכסים המניבים של החברה, מוערך בכ-4.1 מיליארד שקל, עלייה של כ- 15% בהשוואה לכ- 3.6 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה 36 נכסים מניבים הכוללים משרדים, מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים וחניונים בשטח של כ- 470 אלף מ"ר.

 

הדיבידנד בגין שנת 2017 הסתכם בסך של כ-99.5 מיליון ש"ח, על פי חישוב של 0.59 שקל למניה. דיבידנד צפוי לשנת 2018 בסך של כ-110 מיליון ש"ח, לפי 0.64 ש"ח למניה. החברה תחלק דיבידנד במזומן בחודש אפריל 2018 בסכום של כ- 25.8 מיליון ש"ח (15 אג’ למניה רגילה). המועד הקובע יפורסם בהמשך.

 

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "התוצאות הכספיות לשנת 2017 עלו על המשוער, ועקפנו את האומדנים שהערכנו, הן ב-NOI והן ב-FFO הריאלי. הדבר נבע מרכישות נכסים, מהשבחות בנכסים שעשינו במהלך השנה ומעליית דמי השכירות בחלק מהנכסים. גם השנה המשכנו ברכישות שתרמו לפיזור תיק הנכסים שלנו במגזרים השונים. לצד רכישת מבנה המשרדים החדש בהרצליה בצענו מספר עסקאות בתחום הלוגיסטיקה והתעשייה הצומח כמו רכישת מתחם אמניר בחדרה, עסקת רכישת קרקע בכפר מסריק ורכישת מתחם תדביק בשדרות ותרדיון.

 

"בשנת 2017 פעלנו לנצל את סביבת הריבית הנמוכה ולהאריך את מח"מ האג"ח מ-5 ל-6 שנים. קיבוע הריבית לטווח ארוך עשוי לסייע לנו להמשיך ולשמור על מרווח גבוה בין התשואה על הנכסים לעלות החוב המשוקללת וכתוצאה על הרווחיות. תשואת התזרים הנקי (FFO) שלנו גבוהה, כ- 9% על מחיר המניה הנוכחי. בנוסף, אנחנו ממשיכים בחלוקת דיבידנד שוטפת ומעלים את היקפו מ 59 אג’ למניה ב 2017 ל 64 אג’ השנה (כ 110 מ’ ₪)."

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 1
    המניה הולכת לזנק היום ובתקופה הקרובה

    • תומר
    • 15/03/2018 09:50