חדשות נדל”ן

מנרב ומגוריט זכו במכרז לבניית 79 יח”ד להשכרה לטווח ארוך בירושלים

מדובר במכרז לחכירת קרקע של כ-5,460 מ"ר בשכונת מלחה, לתכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לתקופה של לפחות 15 שנה. מגוריט תחזיק ב-60% מהפרויקט ומנרב ב-40%

מערכת ספונסר 04/01/2018 09:01

א+א-

חברת מגוריט מדווחת לבורסה כי קיבלה אתמול (רביעי) הודעה מדירה להשכיר-החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה, לפיה הצעת החברה ביחד עם מנרב נבחרה כהצעה הזוכה במכרז לחכירת הפרויקט בשכונת מלחה בירושלים, וזאת בתמורה לסך של 7.7 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין עבור מרכיב הקרקע.

 

בהתאם לתנאי המכרז, התמורה בגין מרכיב הקרקע, תשולם בתוך 90 ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים. בנוסף, בהתאם לתנאי המכרז על החברה ביחד עם מנרב לשלם סך של כ-30 מיליון ש"ח עבור הוצאות פיתוח, בתוך 90 ימים ממועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.

 

בהמשך לדיווח של מגוריט מיום 1 בינואר 2018, החברה מודיעה כי השבוע נערך מכרז שפורסם על ידי דירה להשכיר ביחד עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, לחכירת מקרקעין בשטח כולל של כ-5,460 מ"ר בשכונת מורדות מנחת (מלחה) אשר בירושלים, למטרת תכנון והקמה של פרויקט מגורים להשכרת דירות לטווח ארוך.

 

בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יכלול תכנון והקמה של מתחם מגורים, אשר יכלול 79 דירות לפחות, אשר תיועדנה למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ-15 שנה ברציפות, כאשר כלל הדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס’ 1466 שעניינה "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה".

 

בהתאם להסכם שנחתם בין מגוריט לבין מנרב אחזקות, השותפות תפעל לחכירת המקרקעין ומימוש משותף של הפרויקט ו/או מימוש זכויות השותפות בפרויקט, כך שמגוריט תחזיק ב-60% מהפרויקט ומנרב תחזיק ב-40% מהפרויקט.

 

בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מנרב, למנרב תוקנה אופציית "PUT "בלתי חוזרת ולחברה תוקנה אופציית "CALL "בלתי חוזרת, למימוש ביחס למלוא אחזקות מנרב בפרויקט, לאחר תחילת תקופת ההשכרה של הפרויקט.

 

מגוריט מעריכה את סך העלויות הכרוכות בהקמת הפרוייקט כולו - כולל התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח - בכ-143 מיליון ש"ח.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה