ויתניה רוכשת מקרסו נדל”ן 50% ממגרש בפ”ת; נחתם הסכם שיתוף במקרקעין

דירקטוריון החברה אישר התקשרות בהסכם לרכישת 50% מזכויות הבעלות במגרש בשטח רשום של כ-24.5 אלף מ"ר בתמורה ל-68.5 מיליון ש"ח, ועסקת שיתוף במקרקעין להקמת משרדים

מערכת ספונסר 02/08/2017 14:11

א+א-

בהמשך לדיווח של חברת ויתניה מיום 28 במרס 2017, כי היא מנהלת מו"מ לרכישת 50% מזכויות הבעלות במגרש בשטח של כ-25 דונם הממוקם באזור המרכז, החברה מעדכנת כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות בהסכם לרכישת 50% מזכויות הבעלות במגרש בשטח רשום של כ-24.5 אלף מ"ר הממוקם בעיר פתח תקווה מחברת קרסו נדל"ן, וכן את התקשרות החברה בהסכם לביצוע עסקה משותפת והסכם שיתוף במקרקעין עם קרסו, לצורך פיתוח המקרקעין והקמת בניינים לצרכי תעסוקה.

 

תמורת הזכויות על המגרש תשלם החברה לקרסו סכום של כ-68.5 מיליון ש"ח בצירוף מע"מ. במסגרת הסכם המכר והסכם השיתוף, הוסכם בין החברה לבין קרסו, כי ניהול הבנייה של הפרויקט יבוצע על ידי אס.ג’י.אס חברה לבניין בע"מ, מבעלות השליטה בויתניה, וזאת בהתאם לעקרונות הסכם ניהול הבניה הכללי הקיים בין החברה לבין SGS ובשינויים מסוימים שנקבעו בהסכם ניהול הבניה לגבי הפרויקט, והכל בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה.

 

בהתאם לכך, באותה הישיבה, דירקטוריון החברה אישר, לאחר שניתן לכך אישור ועדת הביקורת של החברה, את התקשרות החברה עם קרסו ועם SGS בהסכם ניהול הבניה לגבי הפרויקט. כמו כן, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו, כי בהתאם למבחן הכמותי שנקבע בתשקיף לגבי עסקאות מסוג זה, ההתקשרות הצדדים בהסכם ניהול הבניה מהווה עסקה חריגה של החברה עם בעל השליטה בה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה