חדשות שוק ההון

ברם תעשיות: גידול בהכנסות וברווחיות ברבעון הראשון

ההכנסות ממכירות הסתכמו ב-29.5 מיליון שקל, גידול של 6%. הרווח הנקי גדל ב-77% ל-3 מיליון ש"ח בהשפעת גידול בחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, עקב מימוש נכס נדל"ן

מערכת ספונסר 29/05/2017 13:05

א+א-

 ברם תעשיות פרסמה תוצאות כספיות של הרבעון הראשון של 2017: ההכנסות ממכירות הסתכמו בכ-29.5 מיליוני ₪ לעומת הכנסות של כ-27.8 מיליוני ₪ ברבעון הראשון של 2016 גידול של כ-6%. הגידול במכירות נובע מגידול מעגל הלקוחות והודות להרחבת כושר הייצור של החברה ותרומתו של המפעל בארצות הברית.

 

הרווח הגולמי הסתכם בכ-7.4 מיליוני ₪ והוא הושפע מירידת שערי המטבעות, מעליית מחיר חומרי הגלם וגידול בהוצאות קבועות כגון פחת עקב השקעות בציוד, וגידול בהוצאות השכר.

 

הרווח התפעולי נותר ללא שינוי והסתכם בכ-2.6 מיליוני ₪ ואילו הרווח הנקי לתקופה גדל בכ-77% והסתכם בכ-3.0 מיליוני ₪ לעומת רווח של כ-1.7 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2016 (הרווח הושפע בין היתר מגידול בחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, עקב מימוש נכס נדל"ן). ה-EBITDA הסתכמה בכ-5.2 מיליוני ₪ בדומה לרבעון הראשון של 2016. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון בכ-2.6 מיליון ₪ בהשוואה לתזרים שלילי של כ-1.2 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2016.

 

הכנסות מגזר האריזות לתעשיית המזון הסתכמו בכ-18.8 מיליוני ₪ לעומת כ-18.6 מיליוני ₪ ברבעון הראשון של 2016, בעוד שההכנסות ממכירת המוצרים הייחודיים לבית (המיועדים לשווקי הייצוא) גדלו מכ-11 מיליוני ₪ ברבעון הראשון של 2016 לכ-12.7 מיליוני ₪ ברבעון הנוכחי, גידול של כ-16%.

 

אלי ברמלי, מנכ"ל ברם תעשיות: "תוצאות הרבעון הראשון של 2017 מבטאות את המשך הרחבת הפעילות של החברה בארץ ובעיקר בארצות הברית. הקמת המפעל בארה״ב תרמה להרחבת הביקושים למוצרים הייחודיים. החברה נהנית מאיתנות פיננסית והיא ערוכה להמשך הצמיחה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה